VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 10/09/2019 23:36
"RAVİL" AZƏRBAYCAN -RUSİYA BİRGƏ MÜƏSSİSƏSİ
VÖEN: 1800159061

Nizamnamə kapitalının öncədəki təhsisçiləri tərəfindən ödənilmədiyinə görə nizamnamə kapitalının on altı min beş yüz AZN (16500 AZN) dan yeni təhsisçilər tərəfindən on AZN (10 AZN) na azaldılır və nizamnamə dəyişdirilir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz