VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 09/08/2019 17:25
Ödəniş tapşırığı №: 1401-108679887
"YOL TİKİNTİSERVİS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1601066821

Nizamnamə kapitalının azaldığını elan edir. 

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz