VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 07/08/2019 12:33
"RED SOKS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1302808371

VÖEN şəhadətnaməsi, Nizamnamə, Dövlət reyestrindən çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz