VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 06/08/2019 16:54
"AVTOOİL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1301717981

Nizamnamə kapitalı 199990 (bir yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan) manat dəyərində (əmlak şəkilində) azaldılsın, 10 (on) manat təyin edilsin.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz