VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 05/08/2019 10:45
Ödəniş tapşırığı №: 1401-108448903
"TİD KONSALTİNQ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1300663401

Təşkilati-hüquqi forması dəyişərək çevrildiyini elan edir.

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz