VERGİLƏR

sosial-iqtisadi onlayn qəzet
Elanın dərc edildiyi tarix: 17/10/2019 15:47
"AZƏR- TÜRK MED " MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
VÖEN: 1501038531

"AZƏR- TÜRK MED " Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi Ersadık Turan təsisçilikdən çıxır. Təsisçinin təsisçilikdən çıxması ilə əlaqədar "AZƏR-TÜRK MED" MMC-nin kapitalı azaldılacaq.

"AZƏR- TÜRK MED " MMC-nin kreditorları bir ay ərzində cəmiyyətə müraciət edə bilələr.  

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
Elan dərc olunduğu tarixdən 3 (üç) ay ərzində
saytın “Elanlar” bölməsində aktiv olacaq.

Elanın doğruluğuna əmin olmaq üçün
QR-code scan edib, yoxlaya bilərsiniz