7 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

2022-ci ildən dövlət büdcəsinə transfertlərin həcmi mərhələlərlə qeyri-neft sektorundan əldə ediləcək gəlirlər hesabına əvəzlənəcək

2022-ci ildən dövlət büdcəsinə transfertlərin həcminin mərhələlərlə qeyri-neft sektorundan əldə ediləcək gəlirlər hesabına əvəzlənməsi həyata keçiriləcək.
Bu barədə “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanun layihəsində deyilir.
Bildirilir ki, ölkənin neft ehtiyatlarının təbii tükənməsi, habelə dünya iqtisadiyyatının ənənəvi karbohidrogen resurslardan asılılığının azalması, eləcə də “yaşıl” iqtisadiyyat təşəbbüslərinin geniş vüsət alması səbəbindən neft gəlirlərinin və valyuta daxilolmalarının tədricən azalması gözləniləndir. Belə olan şəraitdə, Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivlərinin ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən səviyyədə qorunması məqsədilə 2022-ci ildən başlayaraq dövlət büdcəsinə transfertlərin həcminin mərhələlərlə qeyri-neft sektorundan əldə ediləcək gəlirlər hesabına əvəzlənməsi həyata keçiriləcək. Həmçinin qeyri-neft ÜDM-in artımına dair proqnozlar nəzərə alınmaqla icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin ortamüddətli dövr ərzində tədricən azaldılması hədəflənir.

Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması İqtisadiyyatSahibkarlığa dövlət dəstəyi davam etdirilir VergiVergi islahatları sağlam və rəqabətli biznes mühitinə dəstək verir VergiVergi islahatları: şəffaflıq, dürüstlük, hesabatlılıq VergiSəmərəli vergi siyasəti vergi daxilolmalarının artımına zəmin yaradır VergiƏmlakı icarəyə verən hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır? İqtisadiyyatAzərbaycan sulfat turşusu və şüşə taralar ixrac edəcək