ƏTRAFLI MƏLUMAT BURADA

İşə qəbul olunarkən
əmək müqaviləsinin bağlanmasını
tələb edin!

VƏTƏNDAŞLARIN
NƏZƏRİNƏ
ƏTRAFLI MƏLUMAT BURADA

İşəgötürən ona məxsus iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxslə ilkin olaraq fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlamalı,

bundan sonra əmək müqaviləsinin məlumatlarını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə daxil edərək onun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün müvafiq bildiriş əldə etməlidir.

İŞƏGÖTÜRƏNLƏRİN
NƏZƏRİNƏ