BURADAN YÜKLƏYİN Vergi yükünün
azaldılması
Sahibkarlıq fəaliyyətinin
təşviqi

Vergitutma bazasının genişləndirilməsi

Vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi

Şəffaf fiskal mühitin
təmin edilməsi

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında"  Azərbaycan Respublikasının 29 noyabr 2019-cu il tarixli 1704-VDQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.

Vergi Məcəlləsində
edilmiş dəyişikliklər
SUAL və CAVABlarda