Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

MAC adlı məsləhətçi qurum tərəfindən hazırlanmış hesabatda İngiltərənin Avropa İttifaqından (Aİ) ayrılmasından sonra ölkə iqtisadiyyatına töhfə verəcək ixtisaslı işçilər üçün əcnəbilərin ölkəyə gəlişinin asanlaşdırılması təklif edilmişdir. İngiltərə hökumətinə tövsiyə səciyyəsi daşıyan hesabatda Avropa ölkələrindən gələnlərə məşğulluq bazarında üstünlük verilməsinin isə keçid prosesindən sonra başa çatdırılmasının zəruri olduğu qeyd edilmişdir.  

Hesabatda İngiltərənin Aİ üzvü olmayan ölkələrdən qəbul etdiyi yüksək səriştəli

 

Ölkənin xəzinə və maliyyə naziri Berat Albayrak 2019-2021-ci illəri əhatə edən üçillik yol xəritəsi ilə bağlı açıqlama vermişdir. Tarazlaşdırma, intizam və dəyişmə kimi üç təməl üzərində qurulacaq «Yeni iqtisadi proqram» adlı sənəddə bu il üçün iqtisadi artımın 3,8 faiz, gələn il üçünsə 2,3 faiz nəzərdə tutulmuşdur. Sənəddə inflyasiya proqnozları 2018-ci il üçün 20,8 faiz, 2019-cu il üçünsə 15,9 faiz müəyyənləşdirilmişdir. 

Proqrama əsasən, dövlət maliyyəsinin

 

2019-2021-ci illər üçün hazırlanmış federal büdcə layihəsində qeyd edilmişdir ki, Rusiyanın Maliyyə Nazirliyi qeyri-neft və qaz gəlirlərinin ÜDM-dəki payının 2018-ci il üzrə 9,9 faizlik göstəricidən 2021-ci ildə 10,9 faizə çatdırılacağını proqnozlaşdırır. 

İrəli sürülən proqnozlara əsasən, büdcənin ümumi gəlirlərində qeyri-neft sektorunun payı 2018-ci ildən 2021-ci ilə qədər 53,5 faizdən 61,7 faizə yüksəldilməlidir.

Ətraflı