Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Vergi Məcəlləsində edilmiş son dəyişikliyə əsasən, bu il aprelin 1-dən vergi məsləhətlərinin verilməsinin yeni qaydaları qüvvəyə minəcək. «Crowe Horwath AC» şirkətinin partnyoru, vergi məsləhətçiləri palatasının direktoru Vitali Smerdov bəyan etmişdir ki, Ukrayna Dövlət Fiskal Xidməti tərəfindən verilən fərdi vergi məsləhətləri üzrə əsas dəyişiklik bu məsləhətin verilmə müddətinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır, yeni qaydalara görə, məsləhət 30 gün əvəzinə 25 günə veriləcək, lakin müddətin 10 gün uzadılmasının mümkünlüyü təmin olunacaq.  

Mühüm yeniliklərdən biri vergi

 

Bəhreyn ABŞ-ın xarici hesabların vergiyə cəlb olunması barədə qaydalarını (FATCA) rati­fikasiya etmişdir. Bu sənəd ABŞ hökumətinə öz vətəndaşlarının xarici maliyyə müəssisələrində olan hesablarına nəzarət etmək səlahiyyətinin verilməsinə yönəldilmişdir. Barəsində sorğu verilmiş məlumat təqdim edilmədiyi halda, ABŞ-a öz ərazisində əldə edilmiş gəlirlərin 30%-i məbləğində cərimə qoymaq hüququ verilir.

Beynəlxalq saziş olan FATCA Bəhreynin və ABŞ-ın maliyyə qurumları arasında vergilərlə bağlı informasiyaların mübadiləsi prosesini sadələşdirməyə, eləcə də zəruri informasiyaların əldə edilməsi üçün çoxlu

 

Hökumət büdcəyə əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi məqsədilə planlaşdırılan tədbirlər çərçivəsində bu ilin sonuna qədər əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin artırılmasını nəzərdə tutur.  Maliyyə naziri Əmr Əl-Qari demişdir ki, hökumət büdcədə yaranan böyük kəsiri aradan qaldırmaq üçün ƏDV-nin dərəcəsini bu ilin iyulunda qaldıracaq. Əvvəllər isə bu addımın oktyabr ayında atılacağı bəyan edilmişdi. Qeyd edək ki, Misirdə ƏDV Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2016-cı ildə qəbul etdiyi və 12 milyard dollar məbləğində krediti ehtiva edən proqram çərçivəsində mallar və xidmətlər üçün 10%-lik vergini əvəz etmişdir.

Ətraflı