Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Avropa Komissiyasının üzərində işlədiyi yeni qanun layihəsinə əsasən, şirkətlərin gəlirlərini vergi dərəcələri aşağı olan ölkələrə köçürməklə onlara yardım edənlərə qarşı cərimə tətbiq edilə bilər. Yeni sənəd «Deloitte», «PricewaterhouseCoopers», «Ernest&Young» və KPMG kimi auditor şirkətlərini, eləcə də bank məsləhətçilərini və digər məsləhətçiləri Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlər qarşısında «vergi optimallaşdırılmasının potensial aqressiv sxemləri» barədə hesabat verməyə məcbur edə bilər.

Belə bir addımın atılmasına səbəb vergidən yayınmaya qarşı

 

Ukraynanın Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı qanun layihəsinə  əsasən, mənfəət vergisinin əvəzində çıxarılmış kapital üçün vergi tətbiq olunacaq. «Maliyyə Nazirliyi biznes təmsilçiləri, ekspertlər və deputatlarla birlikdə mənfəət vergisinin əvəzinə tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan çıxarılmış kapital üçün vergi haqqında qanun layihəsini işləyib hazırlamışdır», - nazirliyin rəsmi açıqlamasında bildirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, nazirlikdə 20-dən artıq görüş keçirilmiş, iştirakçılara öz mülahizələrini bildirməyə, mübahisə doğuran məsələləri müzakirə və həll etməyə imkan yaradılmışdır. Növbəti addım tətbiq olunandan sonra qanun layihəsinin

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) yeni məruzəsində mövcud büdcə kəsirinin azaldılması məqsədilə Yaponiyaya istehlak vergisinin (ƏDV) dərəcəsini 10 faizdən yuxarı səviyyəyə qaldırmaq tövsiyə edilmişdir. ƏDV dərəcəsinin artırılması mexanizmini də əhatə edən tövsiyədə qeyd olunur ki, vergi ödəyiciləri əvvəlcədən müəyyən qrup mallara tətbiq edilən verginin artırılması barədə məlumatlandırılmalı, verginin dərəcəsi isə bərabər zaman intervalları üzrə 0,5-1 faiz həcmində artırılmalı, gələcəkdə isə bu artım 15 faizə çatdırılmalıdır. 

Bu ilin aprel ayında Yaponiya hökuməti hazırda 8 faiz təşkil edən ƏDV-nin dərəcəsini