Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Avropa İttifaqının vergi ödəməkdən yayınmağa qarşı yönəldilmiş və maliyyə fırıldaqlarının aradan qaldırılmasını  nəzərdə tutan dördüncü direktivi iyunun 26-da qüvvəyə minmişdir. Bu sənəd bir sıra tələblərin sətrləşdirilməsi yolu ilə vergi qanunlarının gücləndirilməsini əhatə edir, məsələn, şirkət sahiblərinə və onların əmlakına münasibətdə vergitutma üzrə dəqiq tələbləri müəyyənləşdirir. Toplanmış məlumatlar xüsusi registrdə saxlanılacaq və onlardan ayrı-ayrı dövlətlərin hökumətləri istifadə edə biləcək.

Bundan əlavə, direktiv fiskal xidmətlərin müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət

 

Meksika hökuməti bəyan etmişdir ki, ölkədə vergi qanunvericiliyinə könüllü əməletmə səviyyəsi maksimum həddə - 95 faizə çatdırılmışdır. Meksikanın Vergi Administrasiyası Xidmətinin məlumatına görə, bu nəticənin əldə edilməsi vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Artıq ölkənin vergi sistemində yeni texnologiyalar geniş şəkildə tətbiq edilir, əməletmə prosesləri isə sadələşdirilmişdir. Meksikalıların 22,2 faizi hazırda hökumətin göstərdiyi  internet xidmətlərindən istifadə edir.

Qeyd  olunmuşdur ki, 2017-ci ilin birinci rübündə

 

Filippin Maliyyə Nazirliyindən bildirilmişdir ki, əlavə dəyər vergisinin aşağı dərəcəsinin tətbiqi ölkədə vergi bazasının genişləndirilməsindən və vergi sistemində daha geniş dəyişikliklərin həyata keçirilməsindən sonra mümkün ola bilər.

 

Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən, din ilə dövlət ayrı olsa da, kilsə hakimiyyətdən aldığı pul vəsaitlərinə görə vergi ödəməlidir. Bu məhkəmə prosesinin aparılmasına səbəb İspaniyanın katolik məktəbi ilə bağlı qaldırılmış iddia olmuşdur.

 

Yeni Zelandiya ilə bağlı OECD-nin illik hesabatında korporativ mənfəət vergisinin azaldılması və əhali üçün gəlir vergisi tutulan