Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Böyük Britaniyanın məşhur Adam Smit institutu hökumətə 30 yaş altında olan vergi ödəyiciləri üçün hava səfərlərinə qoyulan vergini ləğv etməyi, eləcə də sığorta ödənişlərini azaltmağı məsləhət görmüşlər. İnstitutun prezidenti Medsen Piri belə hesab edir ki, mühafizəkarlar seçiciləri öz tərəfinə çəkməyin, məsələn, səfər xərclərinin azaldılması və ya xaricdə işləmək imkanlarının asanlaşdırılması kimi yeni metodlarını axtarmalıdırlar. Hazırda Avropa İttifaqı ölkələri ilə müqayisədə aviasiya səfərləri üçün tətbiq edilən vergi Böyük Britaniyada daha yüksəkdir. Verginin məbləği ikitərəfli səfər bileti üçün orta hesabla 150 funt

 

Avstraliya hökuməti ölkənin vergi qanunvericiliyində edilmiş dəyişikliyi qəbul etmişdir. Bu dəyişikliyə əsasən, şəraba görə vergi tutulmasının meyarları dəqiq müəyyənləşdiriləcək: burada məqsəd eyni mala vergi güzəştinin tətbiq olunmasının qarşısını almaqdır.  Hazırda şəraba görə tutulan vergi topdansatış qiymətinin 29 faizinə bərabərdir. Məsələ bundadır ki, bu məbləğ həm şərab idxalçılarından, həm də təsərrüfat subyekti yalnız mal və xidmətlərə görə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olduğu halda topdan satıcılardan tutulur.

Müəyyən edilmiş kvota hədlərinə uyğun məhsul istehsal edən şərabçılar

 

Vyetnamın maliyyə naziri əlavə dəyər vergisi, tərkibində şəkər olan içkilər, tütün məhsullarına tətbiq edilən xüsusi vergilər də daxil olmaqla hazırda qüvvədə olan vergi rejiminə bir sıra dəyişikliklər edilməsi barədə təklif etmişdir. Buna paralel olaraq korporativ verginin dərəcəsini aşağı salmaq, eləcə də əhalidən tutulan gəlir vergisinin dərəcələrinə yenidən baxmaq da planlaşdırılır. 2019-cu ildən əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi 10 faizdən 12 faizə, 2021-ci ilədək isə 14 faizə qədər artırıla bilər. Bundan əlavə, əlavə dəyər vergisi tutulan aşağı salınmış və ya sıfır dərəcə ilə mal və xidmətlərin siyahısında da əhəmiyyətli ixtisar aparılacağı gözlənilir. Korporativ vergiyə gəldikdə isə onun kiçik və orta biznes üçün aşağı salınacağı