Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

2017-ci il üzrə gəlirlərə dair rəsmi statistikaya, eləcə də qitənin 21 ölkəsinin vergi və maliyyə əməkdaşlarının yığıncağında açıqlanmış yeni hesabata əsasən, Afrika ölkələri ardıcıl şəkildə öz vergi daxilolmaları sistemini təkmilləşdirir, göstəriciləri yaxşılaşdırırlar.

Afrikanın 16 ölkəsi üçün vergilərin ümumi daxili məhsula nisbəti 2015-ci ildə orta hesabla 19,1 faiz olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 0,4 faiz bəndi yüksəkdir.  2000-ci illə müqayisəli götürdükdə, hər bir ölkədə vergi yığımında və ÜDM-də orta hesabla 5 faiz bəndi artım müşahidə

 

«World Tax» bütün dünya üzrə hüquq və mühasiblik şirkətləri də daxil olmaqla ən müasir vergi təcrübələrinin toplanıldığı sorğu toplusudur. Hər il nəşr olunan bu toplu vergi mütəxəssislərinə başqa ekspertlərdən məsləhət almaq üçün kömək edən başlıca mənbə kimi qiymətləndirilir. Hər bir nəşrdə bütün dünya üzrə 50-dən artıq yurisdiksiya tərəfindən təqdim olunan vergi təcrübəsi qiymətləndirilir ki, bununla da vergi orqanlarının rəhbərlərinə vergi məsləhəti bazarı barədə hərtərəfli informasiya çatdırılmış olur. 

«World Tax» ixtisaslaşdırılmış

 

Portuqaliya ictimaiyyəti arasında gələn ildən xərclərin arta biləcəyi barədə müzakirələr aparılır. Bu müzakirələrin yaranmasına səbəb isə 2018-ci il üçün ölkə büdcəsinin layihəsində pivə, digər alkoqollu içkilər və alkoqolsuz şirin içkilər üçün vergilərin artırılmasının nəzərdə tutulmasıdır.  

Deputatlar alkoqolsuz şirin içkilər üçün vergini 1,5% artırmağı, eləcə də içkinin tərkibindəki şəkərin miqdarından asılı olaraq yeni vergi və yığım dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsini təklif ediblər. Bildirildiyinə görə, 2018-ci ildə pivə və bəzi digər alkoqollu