Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

«PricewaterhouseCoopers» (PwC) konsaltinq şirkətinin proqnozlarına əsasən, vergi ödəməkdən yayınmaq məqsədilə şirkətlərin və fiziki şəxslərin vergi limanlarından istifadə etməsinin yaxın zamanlarda qarşısı alınacaq. Yeni nəşr edilmiş hesabatda qeyd olunmuşdur ki, öz öhdəsinə düşən ədalətli vergiləri ödəməyənlərə qarşı ictimaiyyət daha sərt mövqe tutur. Buna görə də vergi sahəsində şəffaflığın artırılması üçün gələcəkdə biznes daha böyük səylər göstərməli olacaq: «Maliyyə xidmətlərinə etimadsızlığın hökm sürdüyü bir zamanda vergi şəffaflığı brendin qorunması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Ədalətsiz vergitutma və ya

 

Hindistanın hakim dairələri mal və xidmətlər üçün tətbiq olunan vergi üzrə vergi ödəyicilərindən gələn böyük həcmdə sənədlərin öhdəsindən gəlməyə çətinlik çəkdiyini bəyan etsə də, hökumət elektron hesablar barədə qanun layihəsinin qəbul edilməsini təxirə salmağı qərara almışdır. Bu layihəyə əsasən, vergi tutulan şəxslər 50.000 rupi (770 dollar) məbləğində öncədən ödəniş etməlidirlər. 

Dövlətlər arasında ticarət aparmaq, eləcə də bütün Hindistan üzrə vahid bazar yaratmaq məqsədilə tarifə aid olmayan əngəllərin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan elektron

 

Kayman adalarında fəaliyyət göstərən «Cayman Finance» maliyyə agentliyinin baş direktoru Cud Skott bu adaların ərazisini vergi limanı hesab edən bir sıra təşkilatların suallarını cavablandırmağa çalışmışdır. «US Public Interest Research Group» təşkilatı və ABŞ-ın Vergitutma və İqtisadi Siyasət İnstitutu bu yurisdiksiyanı məmurların sistemli şəkildə maliyyə sənədlərinin tərtib olunmasını ləngitdiklərinə və vergi məlumatlarını gizlətməyə  şərait yaratdıqlarına görə  kəskin tənqid edirlər.

C.Skott vurğulamışdır ki, Kayman dünyada tətbiq edilən iyirmidən artıq maliyyə standartını, eləcə də FATCA qaydalarını və