Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Almaniya vergi daxil­olmalarının əhəmiyyətli şəkildə artması sayəsində 1990-cı ildən bəri büdcədə ən böyük profisit əldə olunduğunu bəyan etmişdir. Rəsmi statistikaya əsasən, gəlir və əmlak vergisindən əldə olunan gəlirlər 2015-ci illə müqayisədə keçən il 6,5% artmışdır. Bununla yanaşı, məşğulluq səviyyəsinin yüksək olması da sosial təminat haqları üzrə vergi daxilolmalarının 4,6% artmasına şərait yaratmışdır. Büdcənin profisiti isə iqtisadi istehsalın 0,8%-i qədər olmuşdur.

 

Amerikada xüsusi texnika istehsalı ilə məşğul olan «Caterpillar» korporasiyasının vergidən

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) illik məruzəsində qeyd edilmişdir ki, Yunanıstan öz iqtisadi problemlərini həll etmək üçün vergi sistemini əsaslı şəkildə yenidən qurmalıdır. Məruzədə əvvəlki illərdə verilmiş tövsiyələrə də yer verilmişdir. Fondun açıqlamasına görə, Yunanıstan öz vergi bazasını genişləndirməli, həmçinin vergidən yayınma hallarına qarşı mübarizəni gücləndirməli, vergi inzibatçılığını təkmilləşdirməli, eləcə də vergi borclarına daha səmərəli nəzarət etməlidir. Qeyd edilmişdir ki, Yunanıstanın vergi sistemi orta gəlirli işçilərə vergi yükünün məqbul səviyyədən xeyli aşağı qoyulduğuna və aşağı gəlirli insanlardan əhəmiyyətli dərəcədə çox vergi

 

Hökumət aşağı qiymətli ixrac mallarının mal və xidmətlərə görə verginin əhatə dairəsinə salınmasını təklif etmişdir. Bu yaxınlarda tətbiq olunmağa başlamış mal və xidmətlərə görə vergilər illik dövriyyəsi 75 min Avstraliya dollarından (57,5 min ABŞ dolları) artıq olan xarici tədarükçüləri və elektron ticarət platformalarının vergi ödəyiciləri kimi qeydiyyata alınmalarını nəzərdə tutur. Bununla da malların tədarükçüləri dövlətə sabit vergi ödəyirlər.

Avstraliyanın gömrük qanunvericiliyinə görə gömrük qiyməti 1000 Avstraliya dollarından (769 ABŞ dolları) az olan mallardan rüsum tutulmur. Bu vəziyyət xarici elektron platformalara  rəqabətdənkənar