Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Hazırda yaranmış iqtisadi şəraitdə Amerika işgüzar dairələrini narahat edən məsələlərdən biri də budur ki, konqres xarici şirkətlərə yerli şirkətləri satın almağa ixtiyar verən  qanun layihəsini təsdiqləsə, onlar xarici rəqiblərinin ciddi təzyiqinə məruz qala bilərlər.

Son illərdə Amerikadan olan çoxlu sayda korporasiyalar öz ölkələrində qeydiyyata durmadan başqa ölkələrdəki firmaları satın alaraq ödənilən vergilərin məbləğinin azaldılmasına səy göstərməkdədirlər. Bu taktikanı ABŞ-ın indiki prezidenti xüsusi həssaslıqla qarşılamışdır və

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) hesabatında Slovakiyaya əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və korporativ verginin yayındırılmasına qarşı mübarizəni davam etdirmək təklif olunmuşdur. Fond belə hesab edir ki, vergi qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozulması sayəsində dövlətin vergi gəlirləri nəzərdə tutulan maksimum göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə az olmuşdur. Vergi qaçaqlığı əsasən tikinti, ticarət və nəqliyyat xidmətləri sektorlarında özünü daha çox göstərir.

BVF-nin hesabatında vurğulanmışdır ki, korporativ verginin nizamlanması və şəffaf sisteminin yaradılması 2019-cu ilədək büdcəni balanslaşdırmağa imkan yaradacaq. Bundan

 

Rusiyanın Federal Vergi Xidməti (FVX) yoxlamaların keçirilməsi və vergidən yayınma hallarının aşkara çıxarılması ilə bağlı siyasətində dəqiqləşmə aparmışdır. FVX-dən vergi müfəttişlərinə göndərilmiş təlimatda bildirilir ki, formal səciyyəli pozuntular əlavə vergi hesablanmasına səbəb olmamalı, diqqət vergilərin dövlətdən gizlədilməsi faktlarını aşkara çıxarmağa imkan verən real əməliyyatlar üzərində cəmləşdirilməlidir. Biznes nümayəndələrinin mövqeyinə görə, son zamanlar əlavə vergi hesablanması əsl problemə çevrilmişdir.

Bu problemin aradan qaldırılması məqsədilə vergi müfəttişləri kontragentləri