Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Dekabrın əvvəlində Çinin Maliyyə Nazirliyi korporativ borcların azaldılması məqsədilə onların restrukzasiyasını aparan şirkətlərə veriləcək vergi güzəştləri sistemini təqdim etmişdir. Bu siyasət müəssisələrə öz itkilərini azaltmağa kömək etmək, eləcə də korporativ borc vəsaitləri üçün əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə həyata keçirilir.

Dövlət Şurasının qərarına əsasən, müflisləşmə, birləşmə, udulma və ya ləğv prosesindən keçən şirkətlər vergiləri ödəməyi təxirə sala və ya 5 il müddətində hissələrlə ödəyə bilərlər. Bundan


BRİKS-ə (Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikadan ibarət iqtisadi birlik) daxil olan ölkələrin vergi orqanlarının rəhbərləri vergi tutulan bazanın yuyulmasına və gəlirlərin vergidən yayındırılmasına qarşı mübarizə (BEPS) üzrə OECD-nin fəaliyyət planının tətbiqini müzakirə etmək üçün Mumbai  şəhərində bir araya gəlmişlər

Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikanın təmsilçiləri birgə kommunike imzalayaraq digər ölkələri də BEPS-ə nəzarət üzrə normalara ardıcıl və vaxtında əməl etməyə çağırmışlar.

 

Ölkənin vergi xidməti ƏDV və digər vergilərin ödənilməməsinin qarşısını almaq üçün biletlərin ikinci əldən satılması ilə bağlı geniş araşdırma aparmağı planlaşdırır. Bu təklif vergi orqanlarına mədəniyyət, media və idman sahələrini təmsil edən komitədən gəlmişdir. Onlar bilet alıb-satan təşkilatların fəaliyyətini araşdıraraq belə hesab edirlər ki, bu biznesin böyük qismi “kölgədə” baş verir, həmin şirkətlər biletləri istehlakçılara xeyli şişirdilmiş qiymətlərə satırlar.

Komitənin müraciətində vergi xidmətindən və yerli idarəetmə orqanlarından təqdim olunmuş sübutlar əsasında araşdırma aparmaq