Vergiler.az

Beynəlxalq panoram


Ölkə hökuməti vergilərin azaldılması ilə iqtisadiyyatın artımına nail olmaq məqsədilə əlavə dəyər vergisi ilə bağlı islahatın davam etdirilməsini qərara almışdır. Hökumətin açıqlamasına görə, əlavə dəyər vergisinin tətbiqi ilə bağlı islahat artıq öz müsbət nəticəsini göstərməyə başlamışdır. Bu islahat çərçivəsində kiçik biznes üçün digər vergi hesablamalarının azaldılması sahibkarlara 1,6 trilyon yuandan (244 milyard dollar) artıq vəsaitə qənaət etmək imkanı yaratmışdır. ƏDV-nin tətbiqinin genişləndirilməyə başlandığı 2016-cı ilin may ayından 2017-ci ilin iyun ayına qədər digər vergilərin məbləğində 850 milyard yuan (128,69 milyard dollar) azalma

 

Böyük Britaniyanın məşhur Adam Smit institutu hökumətə 30 yaş altında olan vergi ödəyiciləri üçün hava səfərlərinə qoyulan vergini ləğv etməyi, eləcə də sığorta ödənişlərini azaltmağı məsləhət görmüşlər. İnstitutun prezidenti Medsen Piri belə hesab edir ki, mühafizəkarlar seçiciləri öz tərəfinə çəkməyin, məsələn, səfər xərclərinin azaldılması və ya xaricdə işləmək imkanlarının asanlaşdırılması kimi yeni metodlarını axtarmalıdırlar. Hazırda Avropa İttifaqı ölkələri ilə müqayisədə aviasiya səfərləri üçün tətbiq edilən vergi Böyük Britaniyada daha yüksəkdir. Verginin məbləği ikitərəfli səfər bileti üçün orta hesabla 150 funt

 

Avstraliya hökuməti ölkənin vergi qanunvericiliyində edilmiş dəyişikliyi qəbul etmişdir. Bu dəyişikliyə əsasən, şəraba görə vergi tutulmasının meyarları dəqiq müəyyənləşdiriləcək: burada məqsəd eyni mala vergi güzəştinin tətbiq olunmasının qarşısını almaqdır.  Hazırda şəraba görə tutulan vergi topdansatış qiymətinin 29 faizinə bərabərdir. Məsələ bundadır ki, bu məbləğ həm şərab idxalçılarından, həm də təsərrüfat subyekti yalnız mal və xidmətlərə görə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olduğu halda topdan satıcılardan tutulur.

Müəyyən edilmiş kvota hədlərinə uyğun məhsul istehsal edən şərabçılar