Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 1-dən Hindistanda qızılın satışı mallar və xidmətlər üçün yeni unifikasiya edilmiş vergi rejimi çərçivəsində 3 faizlik vergiyə cəlb olunur. İndiyədək qızılın satışından 1 faizlik dərəcə üzrə vergi tutulurdu, bundan əlavə, dövlət səviyyəsində tutulan əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi də 1 faiz təşkil edirdi.

Hindistanın maliyyə naziri Arun Caytli bildirmişdi ki, 3 faizlik vergi dərəcəsi çoxdan gözlənilən konsensus nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir. Qızılın satışına tətbiq edilən vergi eyni qaydada gümüşün və qiymətli daşların satışından da tutulur.

 

Hökumətin təqdim etdiyi yeni qanun layihəsinə əsasən, bu ölkədə çalışan xeyli sayda əcnəbi işçilər xüsusi vergi ödəməli olacaqlar. Hazırda İsveçdə müvəqqəti yaşayan hər hansı əcnəbi işçiyə işəgötürən əməkhaqqını ölkə hüdudlarından kənarda verəndə və onun iş vaxtının ümumi həcmi ildə 189 gün təşkil etdikdə, o, vergidən azad edilir. 

Yeni qanun layihəsinə əsasən, İsveçdə yerləşən şirkətlərdə çalışan əcnəbilər dövlətə vergi ödəməli olacaqlar. Bunun üçün əcnəbi işçiyə vergi ödəmək şərti onun hansı müəssisədə

 

Rusiyanın Dövlət Duması elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdən tutulan  gəlir vergisinin  azaldılmasına dair qanun qəbul etmişdir.

 

Belarus vergi orqanları 2015-ci il üçün «tüfeylilik vergisi» ödəmiş şəxslərin ödədikləri pulu geri qaytarmağa başlamışlar. Rəsmi açıqlamada bildirilir ki, vəsait yalnız o vətəndaşlara qaytarılır ki, onlar artıq işə düzəlmişlər. 

 

Çində son vergi güzəştləri nəticəsində bu il ümumilikdə biznes qurumlarının vergi yükü təxminən 1 trilyon yuan (147 milyard