Vergiler.az

Beynəlxalq panoram


«Sberbank»ın prezidenti və idarə heyətinin sədri German Qref demişdir ki, analitiklərin ilkin hesablamalarına görə, ABŞ-da metalların idxalı üçün tətbiq olunan rüsumlar sayəsində Rusiyanın metal istehsalçıları ildə 300 milyon dollar vəsait itkisi ilə üzləşəcəklər.  Əsas zərbə ölkənin alüminium sənayesini tutacaq, hazırkı təxminlərə əsasən, bu sahənin itkiləri 200 milyon dollara yaxın olacaq. Poladtökmə sənayesindəki itkilər isə nisbətən az olacaq.

Rusiya Federasiyasının Sənaye və Ticarət Nazirliyinin qiymətləndirməsi isə daha bədbin olmuşdur. Nazirliyin açıqlamasında qeyd edilmişdir ki, ilkin hesablamalara görə, yaxın gələcəkdə poladtökmə sənayesinin 2 milyard, alüminium sənayesinin isə 1 milyard

 

Çin Xalq Respublikasının yeni maliyyə naziri Lyu Kun ölkənin vergi sistemində islahatlar aparılacağını bəyan etmişdir. Nəzərdə tutulan islahatlara əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin aşağı salınması da aiddir. O, qeyd etmişdir ki, belə bir addımın atılması - ƏDV-nin dərəcəsinin azaldılması bu il istehsalla məşğul olan şirkətlərə və təchizatçılara fayda gətirəcək. Nazir Çində gəlir vergisi sitemində nəzərdə tutulan islahatlar barədə də danışmışdır. Onun sözlərinə görə, uşaqların təhsilinə və səhiyyə sisteminə ayrılan xərclərlə bağlı vergi güzəştlərinə yenidən baxılacaq.

Bildirilmişdir ki, vergi yükünün azaldılması 2013-cü ildən başlanmış vergi islahatlarının davamıdır. O vaxt hökumət ölkənin rəqabət


Avropa Komissiyasının Bolqarıstan və Almaniya hökumətlərinə göndərdiyi rəsmi məktubda əlavə dəyər vergisini (ƏDV) tənzimləyən qanun layihələrində düzəliş etmək xahiş olunmuşdur.

Komissiya Bolqarıstan hökumətindən tələb etmişdir ki, yanacaq ticarəti, eləcə də öz aktivlərindən qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri ilə istifadə edən şirkətlər üçün ƏDV ilə bağlı qanunçuluqda müvafiq dəyişiklik etmək lazımdır. Komissiyanın istinad etdiyi mənbələrə görə, Bolqarıstanda yanacaq ticarəti aparan iri olmayan şirkətlər hazırda öz veksellərini ödəyə bilmək gücündə olduqlarına zəmanət vermək üçün əvvəlcədən «izafi» məbləğdə pul təqdim etməlidirlər. İri