Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Rusiyadakı istehlakçılara media və telekommunikasiya sahəsində xidmət göstərən yüzdən artıq xarici şirkət bu ilin əvvəlindən hər rüb 18% dərəcə üzrə əlavə dəyər vergisi ödəməlidir. «Apple», «Netflix», «Microsoft», «Facebook» kimi şirkətlərin, eləcə də müxtəlif internet nəşrlərin və oyun firmalarının da adlarının daxil edildiyi həmin siyahıda «Google» da var. 

Məlumatlara əsasən, adı çəkilən şirkətlərin əksəriyyəti artıq vergi yükünün böyük hissəsini istehlakçıların üstünə ötürmək məqsədilə onlara göstərdikləri


Ukrayna parlamentinin ratifikasiya etdiyi beynəlxalq sənəd - Malta ilə vergi müqaviləsi dividendlərə, faizlərə və royaltiyə aşağı dərəcə ilə vergilərin qoyulmasını nəzərdə tutur.  Müqavilənin şərtlərinə əsasən, dividendlər üçün müəyyənləşdirilən vergilər 15 faizlə məhdudlaşdırılacaq. Hər hansı şirkətin kapitalı dividend ödəyən şirkətin kapitalının 20 faizindən az deyilsə, həmin şirkətin aldığı dividendə 5 faizlik xüsusi vergi dərəcəsi tətbiq ediləcək. Faizlər və royalti üzrə gəlirlər vergiyə gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi ilə - 10 faizlə cəlb olunacaq.

Ətraflı


 Hökumət beynəlxalq kreditorlarla aparılan danışıqlar zamanı 2020-ci ilədək korporativ verginin dərəcəsinin 3% azaldılaraq 26%-ə endirilməsi barədə razılığa gəlmişdir. Artıq rəsmi Afina beynəlxalq maliyyə qurumları ilə ölkə iqtisadiyyatının xilası fondları üzərində qadağanın qaldırılmasına, eləcə də ödəmə müddəti iyun ayında başlayan borcların örtülməsinə kömək edə biləcək islahatlar paketinin əsas tərkib hissələri barədə saziş imzalamışdır. Hökumət müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi şərti ilə 2020-ci ildə əlavə mənfəətlər əldə olunması məqsədilə biznesin stimullaşdırılmasına dair tədbirlər görə