Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) transfer qiymətləndirmə profillərinin yenilənmiş variantlarını (TPCP) nəşr etdirmişdir. Bu sənəddə OECD-yə üzv olan 31 ölkənin transfer qiymətləndirmə ilə bağlı hazırda qüvvədə olan qanunvericilik aktları və təcrübələri əhatə olunur.

Profillərdə OECD-nin sorğusuna əsasən transfer qiymətləndirmə haqqında qanun layihəsinin əsas aspektləri barədə ölkələrin özləri tərəfindən təqdim edilmiş yenilənmiş və razılaşdırılmış informasiyalar əks olunmuşdur.

Transfer qiymətləndirmənin rəhbər prinsiplərində

 

«PricewaterhouseCoopers» (PwC) konsaltinq şirkətinin proqnozlarına əsasən, vergi ödəməkdən yayınmaq məqsədilə şirkətlərin və fiziki şəxslərin vergi limanlarından istifadə etməsinin yaxın zamanlarda qarşısı alınacaq. Yeni nəşr edilmiş hesabatda qeyd olunmuşdur ki, öz öhdəsinə düşən ədalətli vergiləri ödəməyənlərə qarşı ictimaiyyət daha sərt mövqe tutur. Buna görə də vergi sahəsində şəffaflığın artırılması üçün gələcəkdə biznes daha böyük səylər göstərməli olacaq: «Maliyyə xidmətlərinə etimadsızlığın hökm sürdüyü bir zamanda vergi şəffaflığı brendin qorunması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Ədalətsiz vergitutma və ya

 

Hindistanın hakim dairələri mal və xidmətlər üçün tətbiq olunan vergi üzrə vergi ödəyicilərindən gələn böyük həcmdə sənədlərin öhdəsindən gəlməyə çətinlik çəkdiyini bəyan etsə də, hökumət elektron hesablar barədə qanun layihəsinin qəbul edilməsini təxirə salmağı qərara almışdır. Bu layihəyə əsasən, vergi tutulan şəxslər 50.000 rupi (770 dollar) məbləğində öncədən ödəniş etməlidirlər. 

Dövlətlər arasında ticarət aparmaq, eləcə də bütün Hindistan üzrə vahid bazar yaratmaq məqsədilə tarifə aid olmayan əngəllərin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan elektron