Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

İtaliya hökuməti zəngin qeyri-rezidentləri ölkəyə cəlb etmək üçün yeni vergitutma qaydaları tətbiq etməyi planlaşdırır. Bu addımın atılması ölkənin 2017-ci il üçün təsdiq edilmiş büdcəsində nəzərə alınmışdır.

Yeni qaydaya əsasən, İtaliya əcnəbilərə xüsusi status verəcək, onlar offşor zonalardan əldə etdikləri gəlirlərə görə bu ölkədə vergi ödəməkdən azad olunacaqlar. Qeyri-rezidentlər üçün vergitutmanın bu qaydası hər il 100 min avro yığım təqdim edilməsi halında mümkün olacaq. Bu yığım həmçinin adambaşına 25 min avro olmaq şərtilə bütün ailəyə də şamil

 

Yoxsulluğa və Ədalətsizliyə Qarşı Mübarizə Beynəlxalq Təşkilatı Oksfam «yoxsulluqla və ictimai problemlərlə mübarizə aparmaq üçün zəruri olan vergi daxilolmaları şəklində milyardlarla dollar vəsaitdən məhrum edilən»” ayrı-ayrı ölkələrin və regionların iqtisadiyyatına daha çox mənfi təsir göstərən ən pis offşor zonaların siyahısını nəşr etmişdir.

Siyahıya bu vergi limanları daxil edilmişdir: Bermud və Kayman adaları, Niderland, İsveçrə, Sinqapur, İrlandiya və Lüksemburq. Siyahı «ziyanlı və qeyri-məhsuldar»” vergi siyasətinin  aparılması dərəcəsinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir.  Bu

 

Hökumət korporativ vergidən gəlirlərin artması hesabına ölkə büdcəsinə daxilolmaların yüksəlməsi barədə açıqlama vermişdir. Bununla belə, bu yaxınlarda formalaşdırılmış hökumət korporativ verginin 25 faizlik dərəcəsini sabit saxlamaq barədə qərar çıxaranda İspaniyada korporativ vergi tutulmaları məhdudlaşdırılacaq. Bu addımın atılması xəzinəyə əlavə 7 milyard avro vəsait daxil olmasına şərait yaradacaq.

Büdcədə «offşor limanlarında və ya vergilərin müvafiq səviyyəsini dəstəkləməyən ərazilərdə»” yerləşən şirkətlərdəki səhm paketlərinə aid itkilərdən istifadə ilə bağlı yeni məhdudlaşdırmalar da