Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Vergi məsələlərinə aid məlumatların avtomatik mübadiləsi ilə bağlı İsveçrə ilə bir çox ölkələr arasında imzalanmış sazişlər artıq yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmişdir. Xarici vergi ödəyiciləri barədə məlumat mübadiləsi Hesabatlılığın Vahid Standartının (CRS) tələbləri çərçivəsində həyata keçirilir. Bu standart onu qəbul etmiş ölkələr arasında informasiyanın avtomatik şəkildə mübadiləsini nəzərdə tutur. 

Beləliklə, İsveçrə bankları Avstraliya, Kanada, Avropa İttifaqı ölkələri, Hernsi, Men adaları, Yaponiya, Cersi, Norveç və Cənubi Koreya kimi ölkələr üzrə keçən il

 

Vergi Məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklərə əsasən, 2018-ci il yanvarın 1-dən siqaretə tətbiq olunan  aksiz vergisinin dərəcəsi artırılmışdır və bu tendensiya 2024-cü ilə qədər davam etdiriləcəkdir.  Həmin vaxta qədər tütün məmulatlarına görə tutulan aksiz vergisinin dərəcəsinin tədrici artımı ilə yanaşı, tütün məmulatlarından aksiz vergisinin ödənilməsi üzrə minimal aksiz vergisi öhdəliyi də müəyyənləşdirilmişdir.

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Gürcüstan iqtisadiyyatına həsr etdiyi hesabatda qeyd olunmuşdur ki, gələcəkdə sistemlə bağlı tələblərin yığılmasının qarşısını almaq üçün ölkədə əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) qaytarılması sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilməlidir: «ƏDV ilə bağlı tələblərin ödənilməsi istiqamətində göstərilən səylərə baxmayaraq, mövcud borcların azalması və gələcəkdə tələblərin yığılıb qalmasının qarşısının alınması üçün daha çox iş görülməlidir».Hesabatda göstərilmişdir ki, 2016-cı ildə vergi administrasiyasının diaqnostik qiymətləndirilməsi zamanı aşkara çıxarılmış çatışmazlıqlardan biri ƏDV-nin əvəzlənməsi