Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Muzdlu işçilərin əməyindən istifadə edən işəgötürənlərdə yoxlamalarla bağlı şərtlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2017-ci ildən gücləndirilsə də, qaydalar, demək olar ki, işləməmişdir.

2018-ci ilin ilk yarısının göstəricilərinə əsasən, yoxlamalar zamanı qeyri-rəsmi məşğulluqla bağlı 8.800 qanun pozuntusu aşkar olunmuşdur. Hazırda ölkə üzrə işləyənlərin 30 faizinin əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməmişdir. Bu statistikaya işə qəbul edilərkən əmək müqaviləsi bağlanılmamış işçilərlə yanaşı, rəsmən minimal səviyyədə maaş müəyyənləşdirilmiş işçilər də daxildir: onlar

 

Hökumətin keçən ayın sonunda təqdim etdiyi 2018-2019-cu maliyyə ili üçün büdcə layihəsində rəqəmsal xidmətlərə vergi tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Layihəyə əsasən, 2020-ci ilin aprelindən «Britaniya istifadəçiləri üçün rəqəmsal xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı biznesin müəyyən növlərindən» dövriyyənin 2 faizi həcmində vergi tutulması gözlənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, rəqəmsal xidmətlər üçün vergi «internet axtarışları, sosial şəbəkələrin və internet mağazaların idarə olunması üzrə əməliyyatlara aid dövriyyəyə» tətbiq ediləcək. 

 

Qırğızıstanın Baş naziri Muhammedkali Abılqaziyev bildirmişdir ki, vergi prosedurlarının elektron fiskallaşdırılması layihəsi hökumət üçün prioritet təşkil edir və bu layihə vasitəsilə büdcəyə əsaslı məbləğdə maliyyə resurslarının qaytarılması təmin ediləcək.

Hökumətin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən, elektron sistemlərin vergi prosedurlarının fiskallaşdırılmasına tətbiqi məsələlərinə həsr edilmiş yığıncaqda ölkənin elektron fiskal inzibatçılığa keçidi üçün qanunvericilik və infrastruktur baxımından nə dərəcədə hazır olmasının qiymətləndirilməsinin nəticələri