Vergiler.az

Beynəlxalq panoram


İtaliya hökumətinin təklif etdiyi xüsusi vergi rejiminə əsasən, rezidentlər xaricdə əldə etdikləri bütün gəlir növləri üçün 100 min avro məbləğində illik sabit vergi ödəməlidirlər. Ölkənin vergi xidmətindən bildirilmişdir ki, bu vergi rejimi yeni rezidentlərə, eləcə də son 9 ildə rezident olmamış keçmiş rezidentlərə aiddir. Vergi rejiminin şərtləri illik gəlirləri üçün 25 min avro sabit vergi ödəyəcəkləri şərti ilə həmin şəxslərin ailə üzvlərinə də aid ediləcək. 

Qeyd olunmuşdur ki, İtaliyadakı fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş gəlirlər

 

Hökumət dövlətin gəlir bazasını ümumi daxili məhsulun indiki 7 faizlik səviyyəsindən 10 faizə yüksəltmək üçün yeni vergi imkanları axtarır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) təmsilçisinin bildirdiyinə görə, İran vergi bazasını genişləndirməli, inzibatçılığı təkmilləşdirməli, eləcə də aksiz dərəcələrini artırmalı  və aksizlərin tətbiqinin əhatəsini genişləndirməlidir. BVF-nin mövqeyinə görə, İranda əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin artırılması korporativ vergilərə qoyulmuş güzəştlər, həmçinin 2016-2017-ci illər üçün təsdiqlənmiş fərdi gəlir vergisi dərəcələrinin azaldılması nəticəsində itirilən daxilolmaların əvəzini gətirəcək.

 

Kanadada yenicə istifadəyə verilmiş iki portal vasitəsilə vergi ödəyiciləri öz vergi ödənişlərinə aid məlumatları yeniləyə və idarə edə bilirlər. Saytlar Kanadanın Vergi Xidməti, həmçinin Sosial və Ailə İnkişafı Departamenti tərəfindən istifadəyə verilmişdir.

Dövlət gəlirləri naziri Diana Lebutilyö bu yeniliklə bağlı açıqlama verərək demişdir: «Biz inanırıq ki, kanadalılar ilə iki dövlət təşkilatı arasındakı yeni kommunikasiya kanalı vergilər barədə məlumatları sürətli və etibarlı şəkildə əldə etmək, eləcə də məlumatları vaxtlı-vaxtında yeniləmək imkanı yaradacaq». 

Ətraflı