Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Yaxın zamanlarda İrlandiyada əmlak vergisi ilə bağlı dəyişiklik ediləcəyi gözlənilir. Hökumətin verdiyi açıqlamada bildirilmişdir ki, əmlak vergisinin hesablanması yalnız obyektlərin bazar qiymətinə əsaslanmayacaq. Müstəqil ekspertlər də bu sahədə təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsinin zəruri olduğuna tərəfdardırlar. 

Keçən il İrlandiyada əmlak vergisi yığımları 477 milyon avro təşkil etmişdi. Lakin müxtəlif ərazilər üzrə yığımlar arasında kəskin fərqlər özünü göstərməkdədir. Paytaxt Dublinin bir sıra regionlarında ödənilən məbləğlər kənd yerlərindəki yığımların məbləğini bəzən dörd

 

Keçən il İndoneziyada vergi yığımı üzrə qarşıya qoyulmuş hədəfə çat­maq mümkün olmasa da, hökumət bu il vergi yığımlarının 20 faiz yüksələcəyinə ümid edir.

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin nəticələrinə görə, ölkədə 9 faizlik büdcə kəsiri qeydə alınmışdır. Lakin hökumət bu il vergi daxilolmalarının əsaslı dərəcədə artırılacağına ümid edir. Rəsmi dairələr bunu neft-qaz sektorundan gələn vergilərdən və əlavə dəyər vergisindən başqa, iqtisadiyyatın digər sektorlarından daha çox vəsait daxil olacağı ilə izah edirlər.

Ətraflı

 

Finlandiya parlamentinin qərarından sonra spirtli içki alan finlər bu ilin başlanğıcından daha artıq pul ödəmək məcburiyyətindədirlər.

Maliyyə Nazirliyindən bildirildiyinə görə, alkoqollu içkilər üçün verginin dərəcəsi orta hesabla 10 faiz artırılmışdır və bu, pərakəndə satış qiymətinin 5 faiz artması ilə nəticələnmişdir. 

Vergi dərəcələrinin artırılması tərkibində 15% və daha az spirt olan içkilərə - pivə, sidr və şərab məhsullarına aiddir. Spirtli içkilərə görə tutulan verginin artırılmasının dövlət büdcəsinə