Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

İsveçin maliyyə naziri Per Bolund bildirmişdir ki, hökumət yaya qədər aviadaşımalara vergi qoyulması  ilə bağlı planını ictimaiyyətə açıqlayacaq və həmin vergidən gələn gəlirlərlə kiçik biznesdən vergi daxilolmalarının azalmasını kompensasiya edəcək.

Hökumətin gözləntisinə əsasən, hava yolu ilə daşımalara tətbiq olunacaq vergidən hər il büdcəyə 1,7 milyon kron (330 min manat) gəlir daxil olacaq və həmin vəsait kiçik biznes sektorunda əməkhaqlarının ödənilməsini çətinləşdirən vergi yükünün azaldılmasına yönəldiləcək.

 

Yaponiyanın Maliyyə Nazirliyi zehni əmlakın xarici ölkələrdə yenidən qeydiyyata salındığı vaxt vergidən yayınmaq məqsədilə bu əmlak növünün dəyərinin minimallaşdırılmasına yol verən şirkətlərə qarşı tədbirlər görməyi planlaşdırır. Həmin şirkətlər aktivlərinin dəyəri ilkin qiymətləndirilmə ilə müqayisədə daha yüksək olduğu aşkara çıxdığı halda, təkrar vergi ödəməyə məcbur edilə bilərlər.

Zehni əmlak obyekti üçün alınmış patent xarici ölkəyə ötürülürsə və nəticədə orada ehtimal olunduğundan daha çox gəlir gətirirsə, bu, Yaponiyada vergi ödəməkdən yayınmaq kimi

 

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) hesab edir ki,  Macarıstanda vergi güzəştlərinin sayı həddindən artıq çoxdur və onların azaldılması məsləhətdir. Hökumətə vergi inzibatçılığını təkmilləşdirmək də tövsiyə edilmişdir.

BVF hər il nəşr etdirdiyi icmalda maaşlardan tutulan vergi yükünün azaldılmasını və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı konkret sahələrində vergi rəqabətinə mane olan amillərin aradan qaldırılması məqsədilə atılan addımları bəyəndiyini bildirmişdir. Fondun rəyinə əsasən, hökumət vergiləri azaltmaqda və vergi güzəştlərini aradan qaldırmaqda davam etməli, əlavə dəyər vergisinin tutulması üçün