Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Son zamanların maraqlı vergi informasiyalarından biri bəzi ölkələrdə «torba vergisinin» tətbiqi ilə bağlıdır. Söhbət mağazalarda alış-veriş zamanı verilən sellofan torbalardan gedir: bu torbalar məişətimizə müəyyən asanlıq gətirsə də, necə deyərlər, işimizi yola versə də, hamımız üçün eyni dərəcədə həssas olan ətraf mühitin təhlükəsizliyi üçün ciddi problemlər yaradır. Sellofan paketlərin çürüməsi üçün yüz illər lazım gəlir.

Böyük Britaniya hökuməti 2016-cı ildə, ilk növbədə ətraf mühtin təhlükəsizliyi amili nəzərə alınmaqla, mağazalarda verilən

 

2018-ci ilin dövlət büdcəsində korporativ verginin dərəcəsinin 36 faizdən 30 faizə endirilməsi və 2020-ci maliyyə ilinədək beş faiz də azaldılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu dəyişikliyin Argentina iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini artıracağı və korporativ vergi rejiminin effektivliyini yüksəldəcəyi gözlənilsə də, bu addımın atılması gəlirlərin bölgüsündən tutulan verginin artması ilə bağlı olmuşdur. Dividendlərin bölgüsü yeddi faizlik dərəcə ilə vergiyə cəlb ediləcək, 2013-cü ilin 13 yanvarından isə artırılaraq gəlirin 13 faizinə çatdırılacaq. Bu isə bir sıra korporasiyalar üçün korporativ vergitutmanın üstünlüklərinə mənfi təsir göstərəcək. 

 

Böyük Britaniyanın Kiçik Müəssisələr Federasiyası vergi məhkəməsinin qərarı nəticəsində meydana gəlmiş «pilləkən vergisinin» ləğvi barədə hökumətin qərarını bəyəndiyini bildirmişdir. Məhkəmənin qərarına əsasən, ofisləri ayrıca mərtəbələri tutan müəssisələrdən verginin xüsusi kommersiya dərəcələri ilə (kommersiya əmlakı üçün vergi) tutulması tələb edilir. Bu qərarın verilməsi onunla nəticələnmişdir ki, bir sıra müəssisələr kiçik biznes üçün nəzərdə tutulan vergi güzəştlərindən məhrum edilərək daha yüksək vergi öhdəliyi daşımalı olmuşlar.

Birləşmiş