Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) iqtisadi artımın aşağı tempdə olmasını və bunun nəticəsi olaraq hökumətin fiskal konsolidasiya üzrə qarşıya qoyduğu məqsədə çata bilməyəcəyini nəzərə alaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) əlavə dəyər vergisini artırmağı təklif etmişdir. Fondun missiyasının ölkədəki iqtisadi vəziyyətin perspektivlərini müzakirə etmək üçün CAR-a səfərindən sonra yayılmış açıqlamada bildirilir ki, ortamüddətli büdcə siyasəti haqqında hesabat çərçivəsində nəzərdən  keçirilmiş fiskal tədbirlər borclanmanın məqbul səviyyəsinin saxlanılması ilə qeyri-sabit iqtisadi artım arasında tarazlıq yaradır. Açıqlamada deyilir: «Orta müddət üçün

 

Maliyyə naziri Santoş Hanqvarın sözlərinə görə, bu vergi son altı ay ərzində hökumətə 1,4 milyard rupi (20.631.579 ABŞ dolları) gəlir gətirmişdir. 2016-cı ilin büdcəsinə internet xidmətlərinə və Hindistanda daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentlərdən və Hindistanın vergi rezidentlərindən alınan reklam xidmətlərinə altı faizlik vergi qoyulması təklif edilmişdi. Bu vergi yalnız məbləği 100 min rupidən (1484 dollardan) artıq olan tranzaksiyalara aid edilir. Bu yığım OECD-nin vergi tutulan bazanın yuyulmasına və gəlirlərin vergidən yayındırılmasına qarşı mübarizə (BEPS) planı çərçivəsində irəli sürdüyü əlavə dəyər vergisinin dərəcəsinin artırılması ilə bağlı tövsiyəsinə uyğun  olaraq tətbiq

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) məlumatında bildirilir  ki, uzun müddət davam edən maliyyə böhranından qurtara bilməməsinin başlıca səbəblərindən biri Yunanıstanın öz vergi rejimində əsaslı islahat aparmaqdan imtina etməsidir. BVF Yunanıstanı borclanma yükünün əvəzinə daha sərt büdcə qənaətinə keçməyə çağırmışdır. Qeyd edilmişdir ki, dövlət xərclərinin və  investisiyaların azaldılması ilə müqayisədə vergi islahatı əhəmiyyətli dərəcədə az çətinlik yarada bilər. BVF-nin mövqeyinə görə, dövlət xərclərinin və  investisiyaların azaldılması iqtisadi artımın və əsas kommunal xidmətlərin göstərilməsinin qarşısını alır.  «Əvvəllər olduğu kimi, Yunanıstanın