Vergiler.az

Beynəlxalq panoram

 

Avropa İttiqaqının vergilər üzrə komissarı Pyer Mosovisi təklif edilmiş korporativ vergilərin tutulmasına vahid konsolidə olunmuş bazanın (CCCTB - common consolidated corporation tax base) «vergidən yayınanlara qarşı həlledici alət olduğunu» bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, CCCTB bütün Avropa İttifaqı üzrə vergi tutulan gəlirlərin hesablanmasında şirkətlər üçün vahid qaydalar təmin edəcək. Moskivisinin sözlərinə görə, «iri transmilli şirkətlər bundan sonra öz vergi öhdəliklərinin məbləğini azaltmaq üçün ayrı-ayrı ölkələrin sistemləri arasındakı uyğunsuzluqlardan, güzəştli vergi rejimlərindən sui-istifadə edə və transfer qiymətqoyma ilə oynaya bilməyəcəklər».

 

Britaniyanın Vergi və Gömrük Yığımları İdarəsi (HMRC) bəyan etmişdir ki, vergidən yayınma hallarına və digər vergi fırıldaqçılığı əməllərinə qarşı görülən tədbirlər nəticəsində son maliyyə ilində dövlət büdcəsinə 29 milyard fund sterlinqdən artıq vəsait daxil olmuşdur. Fiskal orqanın illik hesabatında qeyd edilmişdir ki, maliyyə ili ərzində ölkə büdcəsinə 574,9 milyar fund sterlinq vergi daxilolmaları qeydə alınmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 38,1 milyard fund sterlinq çoxdur. Bununla da HMRC artıq 7 ildir ki, vergi yığımında öz rekordunu təzələyir. Son 6 aildə qurum vergi fırıldağı ilə məşğul olan 500-dən artıq iri təşkilatlanmış dəstəni məhkəmə məsuliyyətinə cəlb

 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) məlumatına əsasən, Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) keçən il vergilərin artırılması dövlət büdcəsinə gözlənilən gəlirləri gətirməmişdir. Dövlətin planlarına əsasən, 3 il ərzində büdcə daxilolmaları 3,7 milyard ABŞ dolları həcmində artmalı, konsolidasiya olunmuş məqsədli gəlirlər isə 2016-2017-ci illər üçün ÜDM-in 30,2%-ni təşkil etməli idi. CAR-da vergi islahatı bunları əhatə edirdi:

· Benzinin hər litri üçün yığımın 0,30 rend (0,02 dollar) artırılması;

· Alkoqollu