Vergiler.az 

Müasir dövrdə dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsinin əsasında elmin inkişafı, rəqabətədavamlı innovasiya məhsulunun istehsalı və ixracı dayanır. İnnovasiyalar həm texnika və texnologiyaya, həm də istehsalın və idarəetmənin təşkili formalarına aiddir. İnnovasiya siyasətində əsas məqsəd istehsal və xidmət sferasında fəaliyyət göstərən bazar strukturlarını yeni məhsul və texnologiyaların mənimsənilməsinə stimullaşdırmaqla ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsinə nail olmaqdır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yeni dəyərlərin praktikada tətbiqinin stimullaşdırılması üçün təşviq mexanizmlərinin formalaşdırılması

 

Bakıda keçirilən Ticarət festivalına («shopping festival») yekun vurulub. Ölkənin tu­rizm və iqtisadi potensialının yüksəldilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi ilə ticarət dövriyyəsinin artırılmasının stimul­laş­dırılması məqsədilə təşkil edilən festival bu ilin aprel ayının 10-dan mayın 10-dək davam etmişdir.

Xatırladaq ki, dövlət başçısının 20 fevral 2017-ci il tarixli fərmanı ilə ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən ölkə ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər


Ötən il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinin 2500-ə yaxın investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 190 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu kreditlər hesabına maliyyələşdirilən layihələrin reallaşdırılması sayəsində 8100-dən çox yeni iş yeri yaradılıb.

2017-ci ildə qaytarılan vəsaitlər hesabına sahibkarlara 150 milyon manat güzəştli kreditin verilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bu ilin birinci rübü ərzində sahibkarlarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə respublikanın 5 bölgəsində işgüzar