Vergiler.az

 

«Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli» (AÇG) yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında» düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş Saziş üzrə 2018-2025-ci illər ərzində ümumilikdə 3,6 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsaitin ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bonus məbləğinin 1-ci hissəsinin - 450 milyon ABŞ dolları və ya 774 milyon manatının 2018-ci il yanvarın 31-də ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, ötən il sentyabrın 14-də Azərbaycan hökuməti və SOCAR

 

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyini həyata keçirən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun (SKMF) güzəştli kreditləri hesabına ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri üzrə sahibkarlıq sub­yektlərinin investisiya layihələri maliyyələşdirilir. Fondun vəsaitlərindən ətlik və südlük istiqamətli cins iribuynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin, logistika və «yaşıl market» mərkəzlərinin, aqroparkların, müasir tələblərə cavab verən meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin, iri fermer təsərrüfatlarının, qarışıq yem istehsalı mü­əssisələrinin, müasir istixana komp­lekslərinin, intensiv bağçılıq və ya tingçilik təsərrüfatlarının,

 

Azərbaycanda ortamüddətli makroiqtisadi siyasətin başlıca prio­riteti makroiqtisadi sabitliyi möhkəmləndirmək və dayanıqlı iqtisadi artıma nail olmaqdır. Bunun reallaşdırılması isə rasional əlaqələn­dirilmiş makroiqtisadi çərçivə və proqnozları effektiv idarə edən pul siyasəti rejimi vasitəsilə mümkündür.

 

Pul siyasətinin əsas istiqamətləri

Mərkəzi Bankın 2018-ci il və ortamüddətli dövr üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında qeyd olunur ki, bu