Vergiler.az

 

Fərdi sahibkarlıq - hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxslərin gəlir əldə etmək məqsədilə yaratdıqları sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növüdür. Bu növ fəaliyyət həmin şəxslərin mülkiyyətə əsaslanaraq risk və məsuliyyəti öz boynuna götürməsi ilə həyata keçirilir.

 Öhdəliklər

Vergi ödəyicisi kimi uçota alınmış sahibkar seçdiyi vergitutma

 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində gəlir və mənfəət vergisi üzrə həyata keçirilən islahatlar bank əməliyyatlarında vergitutmadan da yan keçməyib. Əsas bank əməliyyatları - passiv və aktiv əməliyyatlar müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslər üçün gəlir, kredit təşkilatları üçün isə son nəticədə mənfəətin yaranması ilə nəticələnir. Yəni müştərilər gəlir və ya mənfəət, kredit təşkilatı isə mənfəət vergisi ödəyicisinə çevrilir. Ancaq ümumi əsaslarla yanaşı, bank əməliyyatlarından vergi tutulması spesifik xüsusiyyətlərə malik olur və bu, faiz gəlirlərinin vergiyə cəlb olunmasında xüsusilə

 

Bir neçə il əvvəl bina tikintisi fəaliyyətini həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslər, dövriyyələrindən asılı olmayaraq, həm ƏDV, həm də sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri sayılırdı. Bu isə çoxmənzilli binaların tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər üçün sərfəli deyildi. Belə ki, zirzəmilər, mərtəbələr və çardaqlar da daxil olmaqla, tikilən binanın ümumi sahəsi vergitutma obyekti sayılırdı. Bu zaman binanın ümumi sahəsindəki dövlətə ayrılan hissə, dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət zəmanəti və dövlətə ayrılan yardımlar hesabına tikilən yaşayış sahəsi, başqa tikintilərlə