Vergiler.az

 

Bu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş  Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər ölkəmizdə daha əlverişli biznez mühitinin yaradılmasına, sahibkarların vergi yükünün azaldılmasına, onların qanuni hüquqlarının qorunmasına və genişləndirilməsinə xidmət edir.  Əlavə və dəyişikliklərdən 123-ü vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi sahəsində uçot və qeydiyyatın asanlaşdırılması, 34-ü vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi, 8-i isə vergi yükünün azaldılması, azadolmalar barədədir. Bütün bu dəyişikliklərin məğzində vergi ödəyicilərinin  vergi öhdəliklərini qanun çərçivəsində və könüllü şəkildə yerinə

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri»nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında» 2016-cı il 4 avqust tarixli sərəncamının 2.7-ci bəndinin icrası məqsədilə «Vergi ödəyicilərinin telefon vasitəsi ilə əlaqə yaradılaraq məlumatlandırılması (Outbound Call Centre) Qaydaları» hazırlanmış, Vergilər Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə təsdiq edilmiş və nazirliyin internet saytında yerləşdirilmişdir.

Qaydalar zəng edilərək məlumatlandırılmalı olan vergi ödəyicilərinin müəyyən edilməsini, onlara uçotda olduqları vergi orqanı tərəfindən

 

2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin mühüm istiqamətlərindən biri vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılmasıdır.

Sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və sahibkarların qeydiyyatı prosesinin daha da sadələşdirilməsi istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başlaması üçün zəruri prosedurlar asanlaşdırılacaq, VÖEN-in cəmi 1 gün