Vergiler.az 

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı göstərilən xidmətlərin tarifləri və rüsumları barədə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi informasiya portalından almaq mümkündür. Bununla yanaşı, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinin və rayon şöbələrinin inzibati binalarında görünən yerdə dövlət rüsumu və xidmət haqqı ilə bağlı müvafiq məlumat lövhələri də yerləşdirilmişdir. Burada tələb olunan ödənişlər barədə məlumat əks olunub.

Dövlət rüsumu və xidmət haqqı daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən

 

Regionların inkişafı sahəsində uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, bu sahədə əlavə tədbirlərlə bağlı prezident sərəncam­larında nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, bölgələrdə kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaş­dırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssi­sələrin və iş yerlərinin açılmasına, əhalinin məşğulluğunun artırıl­masına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.

Müsahibimiz millət vəkili, Milli

 

2017-ci ilin aprel ayı ərzində vergi orqanlarına  10.711 müraciət daxil olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27% çoxdur. Müraciətlərdən 94,4%-i ərizə, 5,5%-i şikayət, 0,1%-i təklif xarakterli olub. Müraciətlərin 37,7%-i müxtəlif arayışların alınması, 35,0 %-i kameral vergi yoxlamaları, 9,9%-i vergi borcları, 2,2%-i vergi qanunvericiliyinin tətbiqi, 1,8%-i vergidən yayınma, nağd hesablaşmaların aparılması qaydalarının pozulması, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti, 2,9%-i səyyar vergi yoxlamaları, 0,5%-i qəbul, 0,3%-i işlə təmin olunma, 0,2%-i vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkəti (hərəkətsizliyi), 0,1%-i operativ vergi nəzarəti tədbirləri, 0,1%-i korrupsiya hüquqpozmaları, 9,3 %-i isə digər