Vergiler.az

 

«Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Azərbaycan Res­publikasının 23 dekabr 2016-cı il tarixli Qanunu ölkə ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları ara­sın­da aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaf­lı­ğını, isteh­lak­çı­ların hüquq­larının müdafiəsini təmin et­mək, nağd pul he­sab­laş­ma­la­rı­nın nağdsız hesablaşma­lar­la əvəzlənməsini stimullaş­dır­maq, bank sisteminin in­ki­şafını sürət­lən­dirmək məqsədi da­şı­yır. Qanun ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan

 

«Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji yol xəritəsi»ndə qeyd olunur ki, ölkədə mərkəzləşdirilmiş Kiçik və Orta Sahibkarlıq Agentliyinin yaradılması nəzərdən keçiriləcək, onun məqsəd və missiyası, eləcə də aparıcı prinsipləri müəyyənləşdiriləcək. İlkin mərhələdə agentliyin kollegial orqanı qurulacaq, özəl və dövlət sektorundan, yerli assosiasiyalardan və ali təhsil müəssisələrindən kollegial quruma nümayəndələr seçiləcək. Agentliyin prioritetləri, qısa və uzunmüddətli hədəfləri müəyyən ediləcək, fəaliyyəti üçün zəruri maliyyələşdirmə mexanizmləri işlənib hazırlanacaq və lazımi resursların

 

«PwC Azərbaycan» şirkəti Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərə dair  mətbuat konfransı keçirib. Şirkətin vergi və hüquq məsələləri üzrə partnyoru Maykl Ahern Məcəlləyə edilmiş dəyişikliklərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, müasir iqtisadi çağırışlara cavab verdiyini bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan öz vergi sistemində dünya ölkələrinin tətbiq etdiyi ən müasir qabaqcıl texnologiyaları və yenilikləri tətbiq edir, ölkənin vergi administrasiyası OECD və digər beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edərək vergi inzibatçılığını daim təkmilləşdirir. Dünya iqtisadiyyatında baş verən tendensiyalarla ayaqlaşmaq üçün vergi sistemində islahatların aparılması zərurətinin