Vergiler.az

 

«Azərbaycan Respublikasının «Asan imza» adlanan və mobil identitet texnologiyası əsasında yaradılan milli rəqəmsal identiteti və gücləndirilmiş elektron imzası» İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) nəzdində Dövlət Sektorunun İnnovasiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi (DSİTM) tərəfindən ən innovativ nümunə kimi qəbul edilib. «Asan imza»nın operatoru «B.EST Solutions»dan bildirilib ki, DSİTM dövlət sektorunda innovasiyalar üçün qlobal forum hesab edilir və cəmiyyətin ciddi problemlərinin həlli üçün yeni yanaşmaların anlaşılması və genişləndirilməsi məqsədilə hökumətlərlə


 

Energetik içkilərin populyarlaşmasının səbəblərindən biri onların insanda gümrahlıq yaratması ilə bağlı təsəvvürdür. İnsanları bu içkilərə təşviq və təhrik edən reklamlar da daha çox bu təsəvvürə əsaslanır. Bəs bütün bunlar nə dərəcədə düzgündür?

 

Ətraflı


Müvafiq vergi növləri ilə bağlı vergi məbləğlərinin hesablanması zamanı nələrə diqqət etmək zəruridir?

 

Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər üçün ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş vergi məbləği

 

Ətraflı