Vergiler.az

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların isti­qa­mət­ləri»nin 14-cü hissəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə «Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları» təsdiq edilib. Adızəkilən qayda Azərbaycan Respublikası ilə hər hansı xarici düvlət arasında imzalanmış və müvafiq dövlət daxili prosedurlara uyğun qaydada qüvvəyə minmiş gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin

 

Vergi ödəyicilərinin vergi borclarının yaranmasının qarşısının alınması məqsədilə Vergilər Nazirliyi tərəfindən bütün mümkün variantlardan istifadə olunur. İlk növbədə, vergi borclarının yaranma səbəbləri araşdırılır, həmin borcların ödənilməsi ilə bağlı vergi ödəyicisinin imkanları dəyərləndirilir və borcun yönəldilməsi üçün mənbələr dəqiq müəyyən edilir. Bununla bağlı Vergilər Nazirliyində borclu vergi ödəyiciləri barədə məlumat bazası yaradılmış və həmin vergi ödəyiciləri müvafiq meyarlar nəzərə alınmaqla risk qrupları üzrə bölüşdürülmüşdür. Bütün bunlar vergi borcunun ödənilməsi istiqamətində daha səmərəli nəticə verə

 

Vergi nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə hər bir vergi ödəyicisinə respublika  ərazisində vahid olan və vergi ödəyicisi tərəfindən mühasibat, statistika, vergi və digər sənədlərdə hökmən göstərilməli olan vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) verilir. Vergi uçotuna hüquqi şəxslər qey­diy­yatda olduqları, Azərbaycan mənbəyindən gəlir əldə edən və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi ödəməyən qeyri-rezidentlər həmin gəlirin alındığı yer üzrə, rezident fiziki şəxslər yaşadıqları, xüsusi notariuslar isə fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə alınırlar. Vergi ödəyicisinin filialı, nümayəndəliyi və ya digər təsərrüfat subyekti (obyekti) olarsa, həmin təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu yer üzrə