Vergiler.az

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və «Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi» üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə yaradılmış işçi qrupun birgə iclasında təfsilatlı tədbirlər planı müzakirə edilib.

Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Strateji yol xəritələrinin icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi, bütövlükdə idarəetmənin səmərəliliyinin, şəffaflığının və hesabatlılığının daha da artmasını təmin edir. Azərbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi

 

Keçən il Azərbaycanda, 177 mini daimi olmaqla, 221 min yeni iş yeri açılıb

 Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında Prezident İlham Əliyev diqqəti bu göstəriciyə yönəldərək demişdir:  «Hesab edirəm ki, son illər ərzində açılan iş yerlərinin sayına görə bu, rekord göstəricidir. Onu da qeyd etməliyəm ki, keçən il 47 min iş yeri bağlanmışdır. Bu da təbii prosesdir. Ancaq, eyni zamanda, biz ciddi təhlil aparmalıyıq, görməliyik ki, hansı səbəblər üzündən 47 min iş yeri bağlanmışdır. Ancaq bununla belə, 177 min daimi iş yerinin

 

Vergilərin künğllğ üdənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi, əlverişli biznes mğhitinin formalaşdırılması məqsədilə vergi orqanı olmayan iri şəhər və rayonlarda yaradılmış vergi üdəyicilərinə xidmət mərkəzlərində vergi üdəyici­lə­rinə mğasir standartlara uyğun xidmətlər güstərilir. Hazırda ülkəmizdə 57 belə mərkəz müvcuddur.

 

Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamentindən bildirildiyinə görə, ötən il xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 486 min 318 vergi ödəyicisi qəbul edilmiş, onlara 744 min 149 xidmət göstərilmişdir.