Vergiler.az

 

Mərkəzi Bankın «Pul siyasəti» icmalının bu ilin doqquz ayını əhatə edən növbəti buraxılışı işıq  üzü görüb

 

Azərbaycan iqtisadiyyatının

xarici sektoru üzrə proseslər

İcmalda qeyd olunur ki, 2017-ci ilin 9 ayında Azərbaycanın xarici iqtisadi mövqeyi neftin dünya bazarlarında qiymətinin yüksəlməsi və ticarət tərəfdaşlarında iqtisadi vəziyyətin nisbətən

 

İnvestisiya mənfəət və ya sosial iqtisadi səmərə əldə etmək məq­sə­dilə iqtisadiyyatın bütün sa­hə­lərinə və obyektlərinə qoyulan əmlak və intellektual dəyər­lərin bütövlükdə toplusu de­mək­­dir. Hər hansı investisiya layi­hə­sin­dən yeni bir istehsal həc­mi­nin yaradılması və ya möv­cud səviy­yənin yenilənməsi, bö­yü­dül­məsi və gələcək dövrdəki mal və ya xidmətlərin istehsa­lı­nın plan­lanması kimi gözlən­ti­lər olur.

İqtisadçı Pərviz Heydərov deyir ki, dünyanın hər yerində iqtisadi artım daim vəsait qoyuluşu tələb edir: «Avtomobilə yanacaq tökülməyəndə hərəkət edə bilmədiyi kimi,

 

Azərbaycan «Yaşıl kart» beynəlxalq sığorta sisteminə 2016-cı ildən qoşulub. Bunun sayəsində xarici ölkələrə səyahət edən azərbaycanlı sürücülərin bu sistemə üzv olan 48 ölkənin ərazisində mülki məsuliyyətinin sığortası təmin edilir.

Sistemin əsas üstünlüyü «Yaşıl kart» sahibinin yol-nəqliyyat hadisəsi törətdiyi zaman yaranan mülki məsuliyyətinin təminat məbləği ilə bağlıdır: hər bir ölkə üzrə təminat məbləğləri müəyyən edilib və əksər ölkələrdə bu məbləğlər olduqca yüksək və hətta məhdudiyyətsizdir.  Vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə