Vergiler.az

 

Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmiş 13.2.49-1, 15.1.2-1, 24.0.1-1, 55.1.3-1 və 77-1-ci maddələr vergi öhdəliklərinin düzgün müəyyən edilməməsi nəticəsində vergi ödəyicilərinin əlavə maliyyə sanksiyalarına məruz qalması hallarının qarşısının alınması üçün planlaşdırılan əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəliklərinin ödəyicinin müraciəti əsasında əvvəlcədən müəyyən edilməsi mexanizminin tətbiqi məqsədini daşıyır. Dəyişikliklərə əsasən, vergi ödəyicisi gələcəkdə iri məbləğli müqavilələr üzrə həyata keçirəcəyi vergi tutulan əməliyyatlar barədə vergi orqanlarına məlumat verə və bu əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəlikləri barədə vergi orqanının rəsmi

 

2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən müddəalardan biri beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla vergi ödəyiciləri tərəfindən xərclərin süni şəkildə artırılması hallarının aradan qaldırılmasıdır.

Məcəlləyə əlavə edilmiş 13.2.65-ci, 14-1-ci və 16.1.4-1-ci və 57.4-cü yeni maddələr, həmçinin 16.1.4-cü maddəyə edilmiş dəyişikliklər vergitutma bazasının azaldılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Vergilər Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq və maliyyə institutlarında vergi monitorinqi departamentinin Baş Direktoru Zaur Fətizadə bildirmişdir

 

Azərbaycanda lizinqin inkişafı üçün, ilk növbədə, vahid qanunun hazırlanması nəzərdən keçiriləcək. Bu barədə «Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndə deyilir.

Sənəddə qeyd edilir ki, yeni qanun lizinq şirkətlərinin operativ lizinq xidmətləri göstərməsinə şərait yaradacaq. Yeni qanun əsasında müvafiq normativ hüquqi baza formalaşdırılacaq və lizinq şirkətlərinin fəaliyyəti üçün daha əlverişli şərait yaradılacaq.

Lizinq bazarının