Vergiler.az

 

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyət, fərdi foto, audio-video xidmətləri (fotostudiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət, çəkməçi, pinəçi, saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri, fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu və s. fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olan fiziki şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit vergi məbləği müəyyən edilmişdir. Sabit vergi dedikdə, fərdi şəkildə fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin gəlirindən və dövriyyəsindən asılı olmayaraq ödədiyi

 

Yaxın günlərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ekspertizasının qısa vaxt ərzində və operativ şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə Rusiya tərəfindən bu sahədə ixtisaslaşmış ekspertlər sərhəd-keçid məntəqələrində fəaliyyətə başlayacaq.

Bu barədə martın 28-də Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Rusiya-Azərbaycan sərhədində yerləşən «Samur» sərhəd-keçid məntəqəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Xaçmaz Gömrük İdarəsi və Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidməti Şimali Qafqaz Gömrük İdarəsinin əməkdaşları arasında növbəti işçi

 

Vergilər Nazirliyinin həyata keçirdiyi «Şəffaflığın artırıl­ması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Tədbirlər Pla­nı»nda vergi orqanlarının fəa­liy­yətində şəffaflığın artırıl­ması, vətəndaş-məmur tə­mas­­larının minimuma en­di­ril­məsi ən vacib məsələlər kimi yer tutur. Vergi orqanlarında ən müasir texnologiyaların tətbiqinə, sahibkarların mü­ra­ciət və şikayətlərinin elektron qaydada cavablandırılmasına daha çox əhəmiyyət verilir. Ver­gi ödəyiciləri ilə vergi or­qanları arasında şəffaf mü­nasi­bətlərin qurulması in­san­la­rın dövlət orqanlarına olan eti­madını gücləndirir.

Ətraflı