Vergiler.az

 

Nağdsız ödənişlər vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətləndirilməsində, nağd pulların çapı, daşınması, saxlanması və təsərrüfat əməliyyat­la­rının xərclərinin azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Nağdsız hesablaşmalar ödəniş kartları, bank köçürmələri, çeklər və s. kimi mğxtəlif nüv vasitələrlə həyata keçirilir. Ödəniş kartları malların, iş və xidmətlərin dəyərinin üdənilməsi, öz hesabından digər şəxsin hesabına pul vəsaitinin közürülməsi, habelə nağd pul vəsaitinin əldə edilməsi üçün istifadə olunan bir ödəmə aləti hesab edilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə alış-verişin təxminən 85 faizi ödəniş kartı vasitəsilə aparılır. Dünyada 1.5 mlrd. yaxın ödəniş kartı

 

«Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması» elektron xidməti vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin üdənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabın­da uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləş­diril­məsi və dövlət büdcəsinə köçürülmə işlərinin yerinə yetirilməsini əhatə edir.

Vergilər Nazirliyinin Vergi risklərinin təhlili və nəzarəti departamentinin Qarşılıqlı əlaqələrin təhlili şöbəsinin

 

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində  iyulun 31-dən avqustun 31-dək dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün ənənəvi təhsil sistemi tətbiq olunmaqla «Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları» modulu üzrə  təlimlər təşkil edilmişdir. 44 nəfər stajçı əməkdaşın cəlb olunduğu təlimlər zamanı Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri, hüquqi və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb olunması, peşə fəaliyyətinin sahə xüsusiyyətləri (vergi inzibatçılığı), peşə fəaliyyətinin ümumi mövzuları və mühasibat uçotunun əsasları ilə əlaqədar mövzular tədris olunmuşdur.

Ümumilikdə təlimlərə 179 tədris saatı ayrılmışdır. Kursun yekunu