Vergiler.az

 

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsi Vergilər Nazirliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Xüsusi diqqət tələb edən sahələrdən biri də vergi borclarının alınması ilə bağlı öhdəliklərdir və bu sahənin təkmilləşdirilməsi üçün ilk növbədə vergi borcunun yaranma səbəbləri araşdırılır, borcun ödənilməsi ilə bağlı vergi ödəyicisinin imkanları dəyərləndirilir və borcun yönəldilməsi üçün mənbələr dəqiq müəyyən edilir.

Borclu vergi ödəyiciləri barədə nazirlikdə məlumat bazası yaradılıb və həmin vergi ödəyiciləri müvafiq meyarlar nəzərə alınmaqla risk

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin im­zaladığı «2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri»nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında» 4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamda digər istiqamətlərlə yanaşı, ölkənin hüdudlarından kənarda əldə olunmuş gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasında şəffaflığı təmin etmək və səmərəli vergi nəzarəti həyata keçirmək üçün dövlətlər arasında maliyyə məlumatlarının avtomatik mübadiləsi məqsədilə hökumətlərarası müqavilələrin bağlanması nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür müqavilələrin bağlanması ilə avtomatik məlumat mübadiləsinin əhatə dairəsi gələcəkdə daha da

 

2017-ci ildən qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklər vergi ödəyicilərinə güzəşt və azadolmaların verilməsini, vergi ödəyicisinin vergi tutulan gəlirinin (mənfəətinin) müəyyən olunmasını, qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəlik yaratmadan Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirlərinin vergiyə cəlb olunmasının tənzimlənməsi kimi istiqamətləri əhatə edir.

Vergilər Nazirliyinin Hüquq departamentinin Hüquqi təminat şöbəsinin rəhbəri Günay Ağayevanın sözlərinə görə, vergi ödəyicilərinə güzəşt və azadolmaların verilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə əsasən, yerli bank