Vergiler.az

 

Vergilər Nazirliyi yanında Tədris-Metodiki Şuranın iclasında  2016-cı il ərzində tədris və təlim sahəsində görülmüş işlər, müasir beynəlxalq təcrübə nümunələrinin tədris prosesində tətbiqi imkanları, 2017-ci il üçün tədris qrafikinin və tədris-mövzu planlarının layihələri, habelə bu sahədə qarşıya çıxan çətinliklər və onların həlli yolları müzakirə edilmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, bu il təşkil edilmiş 151 təlim və kursa ümumilikdə 4584 nəfər dövlət vergi orqanı əməkdaşı cəlb edilmişdir. Təlim və kursların 69-u onlayn formada keçirilmiş və bu təlimlərdə 2849 nəfər iştirak etmişdir. İl

 

«Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji yol xəritəsi»nə əsasən, 2020-ci ilədək ağır sənaye və maşınqayırma müəssisələrinin daxili iri istehlakçılarının ehtiyaclarının daha böyük hissəsinin ödəmələrinə nail olmaq, regional bazarda Azərbaycan məhsullarının payını artırmaq vəzifəsi qoyulmuşdur. Mədənçıxarma (neft-qaz sektoru istisna olmaqla), metallurgiya, bəzi tikinti materialları (məsələn, sement) istehsalı, neft-qaz və kənd təsərrüfatı maşınqayırması kom­pleksi, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, maşınqayırma sektorunda xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin inkişafı kimi sahələr ağır sənaye və maşınqayırma sektorunun prioriteti kimi

 

«Dövlət orqanlarında elekt­ron xidmətlərin və informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları» dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi, habelə informasiya sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti  üzrə qiymətləndirmənin aparılması prosedurlarını tənzimləyir. Qiymətləndirmənin aparılmasında məqsəd elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üçün zəruri informasiya mənbələrini müəyyən etmək, informasiya sistemlərinin yaradılması zamanı onların təsdiq olunmuş layihələrə, texniki normalara, standartlara və tələblərə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət etmək, dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyasını təmin etmək,