Vergiler.az

 

«Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında» Qanunun qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında ölkə Prezidentinin fərmanından irəli gələn tapşırıqların, habelə Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə təsdiq edilmiş «Vergi sahəsində aparılan islahatların tətbiqi ilə bağlı Tədbirlər Planı»nın icrasının təmin edilməsi üçün nazirliyin kollegiyasının qərarı ilə bir sıra sənədlərin formaları və tərtib edilməsi qaydaları, o cümlədən «Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-cü maddəsində göstərilən qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə arayış» forması, «Maliyyə institutları tərəfindən məlumat

 

«Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında» 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qanunla Vergi Məcəlləsinin anlayışlardan bəhs edən 13-cü maddəsinə bir sıra yeni anlayışlar əlavə edilib.

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin elmi-metodologiya kafedrasının müdiri Malik Əkbərov bu anlayışların şərhi ilə bağlı diqqəti «gəlir» anlayışına yönəldərək demişdir: «İndiyə qədər bu anlayışın hüquqi sərhədlərinin olmaması «gəlir» dedikdə, mal (iş, xidmət) təqdim edilməsi ilə bağlı əldə olunan (əldə edilməli olan) ümumi gəlir, yoxsa bu məbləğdən gəlirdən

 

Yanvarın 21-də «Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında» Qanunun, vergi inzibatçılığında baş vermiş dəyişikliklərin mahiyyətinin sahibkarlara və iş adamlarına bilavasitə çatdırılması məqsədilə Sumqayıt şəhərində 2 saylı Ərazi Vergilər Departamentinin əhatə dairəsinə daxil olan Sumqayıt və Xırdalan şəhərləri, həmçinin Siyəzən və Xızı rayonlarında fəaliyyət göstərən 500-ə yaxın sahibkarın iştirakı ilə Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin görüşü keçirilib.