Vergiler.az

 

«İş dünyamız»  jurnalı Azərbaycanın vergi sistemində baş verən dəyişikliklər, tətbiq edilən yeniliklər, onların məqsədi və dəyişikliklərin ilkin nəticələri ilə bağlı Vergilər nazirinin müavini İlkin Vəliyevin  müsahibəsini  dərc etmişdir.

 

- İlkin müəllim, son iki ili digər sahələrdə olduğu kimi, vergi sahəsində də ciddi dəyişikliklər ili adlandırmaq olar. Bu dəyişikliklər nədən ibarətdir ?

- İlk olaraq qeyd edim ki, vergi sahəsində son illər ərzində aparılan islahatlar ölkədə həyata

 

POS-terminalların quraşdırılması və onlardan istifadəyə nəzarət gücləndirilir

 

İnkişaf etmiş ölkələrdə alış-verişin təxminən 80-85 faizi ödəniş kartları vasitəsilə nağdsız qaydada aparılır.  Hazırda Azərbaycanda təxminən 4,5 milyona yaxın ödəniş kartından istifadə olunsa da, nağdsız ödənişlər üzrə göstəricilər hələ arzu edilən səviyyədə deyil. Nağdsız ödənişlərə keçidlə bağlı qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir, maddi-texniki imkanlar gücləndirilir.

2017-ci ildən qüvvəyə minmiş

 

Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən vergi güzəştləri, müəssisələrdə aparılan yoxlamaların dayandırılması, dəstək xarakterli müxtəlif tədbirlərin görülməsi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə və son nəticədə hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsinin yüksəlişinə xidmət edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda verilən güzəştlərdən sui-istifadə etmək meyillərinə də rast gəlirik. Bir sıra işbaz sahibkarlar qanunla müəyyən olunmuş qaydalara məhəl qoymur, vergilərin gizlədilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyə çalışırlar. Bu cür hallara qarşı daha təsirli tədbirlər görmək üçün