Vergiler.az

 

Gəlir və mənfəət vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ilidir. Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar rüb qurtardıq­dan sonra cari ödəmələri 15 gündən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər. Bələdiyyə mülkiyyətin­də olan müəssisə və təşkilatlar mənfəət vergisini yerli büdcəyə (bələdiyyə büdcəsinə) ödəyirlər. Cari vergi ödəmələri vergi ili üçün vergi ödəyicisindən tutulan verginin məbləğinə aid edilir.

Vergi ödəyicisi il ərzində cari vergi ödəmələrinin məbləğini öz seçiminə əsasən aşağıda göstərilən iki


Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1384-IVQD nömrəli Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilmiş, o cümlədən 01.01.2016-cı il tarixdən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər və bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş verginin hesablanmasının yeni qaydası müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, Vergilər Nazirliyi tərəfindən əmlakın yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsinə aid olmasından, yerləşdiyi ərazi və əraziyə uyğun zonalardan asılı olaraq sadələşdirilmiş vergi məbləğinin daha rahat


Nağdsız ödənişlərin geniş yayılmış vasitələrindən biri POS-terminallardır. Azərbaycanda 2012-ci ildən ticarət mərkəzlərində, mağazalarda, ictimai-iaşə obyektlərində aparılan ödənişlərin elektron ödəniş aləti olan POS-terminallar vasitəsilə həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktur yaradılıb. İndi Bakı şəhərində və regionlarda əksər təsərrüfat subyektlərində POS-terminal aparatları quraşdırılıb. Həmin qurğulardan istifadənin kütləvi xarakter daşıması üçün Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank və digər qurumlar tərəfindən davamlı olaraq təşviq­edici, maarifləndirici tədbirlər həyata