Vergiler.az

 

Bu ilin əvvəlindən «Yaşıl dəhliz» prinsipi ilə şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzün fərdi və sürətli xidmətlərin göstəril­məsi həyata kezirilir. «Yaşıl dəhliz» layihəsinin tətbi­qinin ölkədə investisiya və biznes mühitinin yaxşılaş­dırıl­masına, könüllü vergi əməletməsinin artmasına və cəmiyyətdə vergi mədəniyyətinin yüksəlməsinə səbəb olacağı düşünülür.

Partnyor ödəyicilərə ərazi məhdudiyyəti nəzərə alınmadan xidmət göstərilir. Bunlara bir sıra ənənəvi xidmətlərlə yanaşı, İKT-nin son nailiyyətlərinə

 

Avqustun 10-da Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində «Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzi» MMC arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalanıb. Protokol tərəflər arasında əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə birgə təlim, seminar və digər tədbirlərin keçirilməsi, mütəxəssislərin mübadiləsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, metodiki dəstək və digər sahələr üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və inkişafı məqsədi ilə imzalanmışdır.

Niyyət protokolu üzrə birgə fəaliyyət aşağıdakı əməkdaşlıq

 

Düvlət Statistika Komitəsinin məlumatına gürə, 2017-ci ilin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycanın sənaye sektorunda 21,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub, onun böyük hissəsi qeyri-neft sənayesi məhsullarının payına düşür. Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6% artıb, neft sənayesində isə 7,1% azalma baş verib. Qeyri-neft sənayesində yeyinti və içkilərin istehsalı 30%, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 98,5%, geyim istehsalı 49%, tikinti materiallarının istehsalı 38,3%, kompüter və elektron məhsulların istehsalı 57,6%, maşın və avadanlıqların istehsalı 19,1% artıb. Həmin məhsulların 30%-dən çoxu xarici ölkələrə ixrac olunub.

İqtisadiyyat və