Vergiler.az


AİB-in yeni dərc olunmuş «Asian Development Outlook 2018» hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinə və 2 il ərzində makroiqtisadi göstəricilərlə bağlı proqnozlara geniş yer verilib. Hesabatın müəlliflərindən olan Albert Lov və Yasuyuki Savadanın proqnozlarına görə, 2018-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün təhlükə gözlənilmir. 2017-ci ildən ölkə iqtisadiyyatının tam stabilləşmə mərhələsinə qədəm qoyması nikbin ssenarilərə ciddi iqtisadi əsaslar verir və sabit iqtisadi inkişaf fonunda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) bu il 1,7% səviyyəsində artımı proqnozlaşdırılır. İqtisadi artım əsas etibarilə qeyri-neft

 

Vergi qanunvericiliyinə əsasən, Azərbaycanda qeydiyyatda olmayan şirkətdən elektron iş və xidmətlər alan zaman vergi müştəri tərəfindən ödənilir. Bəs bu ödəniş necə tutulur?

ABA-nın «Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları üzrə» ekspert qrupunun üzvü Teymur Axundov bildirmişdir ki, müştəri öz ödəniş kartı ilə xaricdən internet vasitəsilə iş və xidmət aldığı zaman bu vəsaitin cəlb edilməsi iki yolla baş verir. Bunun səbəbi müştərinin kart hesabı ilə əlaqədardır: «Əgər hesab dollardadırsa, bu proses komissiyasız baş verir.  Manatla olduqda isə konvertasiya

 

Ölkəmizdə sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün ciddi islahatlar aparılır, kompleks tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdən biri də «Azərbaycan Sənaye Korporasiyası» ASC-nin yaradılmasıdır. Suallarımızı səhmdar cəmiyyətin baş direktoru Kamran Nəbizadə cavablandırır.

- Kamran müəllim, «Azərbay­can Sənaye Korporasiyası» ASC hansı zərurətdən yarandı?

- Ölkədə iqtisadiyyatın tarazlaşdırılmış, rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkişafını təmin etmək dövlətin iqtisadi