Vergiler.az

 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, strateji yol xəritəsində Azərbaycanda mövcud iqtisadi vəziyyətlə yanaşı, həmçinin qlobal və regional trendlər nəzərə alınıb. Strateji baxış Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması və qlobal regional dəyər zəncirlərində özünəməxsus mövqeyinin gücləndirilməsi üzərindən sosial rifahı yaxşılaşdırmağa istiqamətlənəcək. Bu strateji baxışın altında funksional olaraq 11 sektor müəyyənləşib. Bunlardan 6-sı bilavasitə real sektorla, o cümlədən neft-qaz və kimya məhsullarının, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, turizm

 

Biznes qurmaq üçün yeni addım atan, düşündüklərini həyata keçirməyə çalışan gənc­lərə yol göstərmək üçün bacarıqlı kadrların, ixtisaslı marketo­loq­ların rolu bö­yük­dür. Beynəlxalq Təlim və Layihə Mər­kə­zinin təş­kilati dəstəyi ilə keçiriləcək «Bizne­sini yarat» adlı praktik marketinq seminarı gənc iş adam­larını maarif­lən­dirmək, onla­rın gü­nü­mü­zün reallıqları ilə ayaqlaşmaları üçün ehtiyac duyulan layihələrdəndir.

Seminarın aparıcısı, təcrübəli mütəxəssis Əli Bədəlov

 

Bank krediti, icarə, investisiya elementlərini özündə cəmləşdirən münasibətlər kompleksinə maliyyə lizinqi deyilir. Bu, lizinq verənlə lizinq alan arasında əksər hallarda uzunmüddətli xarakter daşıyan maliyyə sazişidir. Həmin sazişin lizinq verən, lizinq alan və əmlakı satandan ibarət 3 əsas iştirakçısı vardır.

Lizinqin üstünlükləri çoxdur. Bu yolla maliyyələşdirmə bank kreditlərindən daha uzunmüddətlidir. Əldə edilmiş mülkiyyət girov təminatı rolunu oynayır. Maliyyə lizinqi, sürətli amortizasiya hesabına, kredit alana onun öz vergi borcları yükünü yüngülləşdirməyə imkan verir. Vergiyə cəlb edilmə