Vergiler.az

 

Prezident İlham Əliyevin «Vergi üdəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə müvcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Res­publikası Qanununun tətbiqi barədə imzaladığı fərmana əsasən, Vergilər Nazirliyinə qanunun 1-ci, 2.1-ci, 2.2.1-ci, 2.2.2-ci və 2.2.3-cğ maddələrində nəzərdə tutulmuş mğvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətləri verilib. Bir sıra orqanlara isə bu qanundan irəli gələn digər məsələlərin həll edilməsi tapşırılıb.

 

Qanun vergi ödəyicilərinin vergilərinin vaxtında ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər üzrə borclarının tənzimlənməsini nəzərdə

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2017-ci il üçün təsdiq olunmuş yaşayış minimumu ölkə üzrə 155 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 164,5 manat, pensiyazılar üçün 130,2 manat, uşaqlar üçün 136,6 manat məbləğində müəyyən edilmişdir.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2016-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 136 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 146 manat, pensiyaçılar üçün 115 manat, uşaqlar üçün 117 manat məbləğində müəyyən edilmişdi. 

 

Ölkəmizin vergi sistemində tətbiq edilən yeniliklər, hə­yata keçirilən layihələr ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanır. Ötən il də vergi sistemində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.

 

«Tax free» Azərbaycana gəldi

2016-cı ilin iyulundan ölkəmizdə turistlər tərəfindən alınmış mallara görə ödənilmış əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) tam və ya qismən geri qaytarılması sisteminin - «Tax free»nin tətbiqinə başlandı. Bu sistemin tətbiqi ölkəyə xarici turistlərin