Vergiler.az

 

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin

Tədris Mərkəzinin rəisi Əli Həsənovdur

 

- Əli müəllim, ölkəmizdə insan kapitalının inkişafı ilə bağlı hansı islahatlar həyata keçirilir?

- Hazırda bütün dünyada, o cüm­lədən Azərbaycanda müasir, modern iqtisadiyyatın ən mühüm sosial-mədəni amilinə çevrilən insan kapitalının

 

Bu günlərdə Ukraynanın paytaxtı Ki­yev şəhərində Avropadaxili Vergi Ad­mi­nistrasiyaları Təşkilatının (IOTA) 21-ci Baş Assambleyasının «Dağıdıcı ten­densiyalar və yeni biznes model­ləri: 21-ci əsrin vergi ad­mi­nistra­si­ya­la­rı üçün çağırışlar və nəticələr» möv­zu­sunda konfransı keçirilib. Azər­bay­can Vergilər Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq və maliyyə institutlarında vergi monitorinqi departamentinin baş direktoru Zaur Fətizadənin rəh­bər­lik etdiyi nümayəndə heyəti  təd­bir­də iştirak edib.

 

 

Maliyyə Sabitliyi Şurasının bu günlərdə keçirilən növbəti toplantısında «Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi»nin «maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması» hədəfi üzrə Tədbirlər Planı qəbul olunub.

Sənəddə ərzaq təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının və emalının genişləndirilməsi üçün əlverişli mühitin yaradılmasını təmin etmək məqsədilə konkret prioritetlər müəyyən edilib. Strateji Yol Xəritəsində