Vergiler.az

 

Fevralın 20-də Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin ISO 9001:2015 beynəlxalq sertifikatına layiq görülməsi ilə bağlı Mərkəzin direktoru Əli Həsənov KİV nümayəndələri üçün brifinq keçirib. Diqqəti son illərdə vergi sahəsində aparılan islahatlara yönəldən direktor qeyd edib  ki, vergi inzibatçılığının daim təkmilləşdirilməsi, işin günün tələbləri səviyyəsində qurulması vergi orqanlarında insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradıb: «Hazırda Vergilər Nazirliyinin bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən tədris proqramı vergi orqanı əməkdaşlarının fasiləsiz təhsil almasını təmin

 

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsi Vergilər Nazirliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Xüsusi diqqət tələb edən sahələrdən biri də vergi borclarının alınması ilə bağlı öhdəliklərdir və bu sahənin təkmilləşdirilməsi üçün ilk növbədə vergi borcunun yaranma səbəbləri araşdırılır, borcun ödənilməsi ilə bağlı vergi ödəyicisinin imkanları dəyərləndirilir və borcun yönəldilməsi üçün mənbələr dəqiq müəyyən edilir.

Borclu vergi ödəyiciləri barədə nazirlikdə məlumat bazası yaradılıb və həmin vergi ödəyiciləri müvafiq meyarlar nəzərə alınmaqla risk

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin im­zaladığı «2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri»nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi haqqında» 4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamda digər istiqamətlərlə yanaşı, ölkənin hüdudlarından kənarda əldə olunmuş gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasında şəffaflığı təmin etmək və səmərəli vergi nəzarəti həyata keçirmək üçün dövlətlər arasında maliyyə məlumatlarının avtomatik mübadiləsi məqsədilə hökumətlərarası müqavilələrin bağlanması nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür müqavilələrin bağlanması ilə avtomatik məlumat mübadiləsinin əhatə dairəsi gələcəkdə daha da