Vergiler.az

 

Bu gün Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətlərdən 63-ü elektron formada  həyata keçirilir. Bu xidmətlərdən bir neçəsini isə Çağrı Mərkəzi göstərir. Mərkəzin elektron xidmətlərindən biri «Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi»nin təqdim edilməsidir. Bu xidmət gücləndirilmiş elektron imzası olan vergi ödəyicisinin Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə müraciəti əsasında 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə «Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi»nin hazırlanmasını və elektron qaydada göndərilməsini əhatə edir. Elektron xidmətin icra müddəti icraçının tələb olunan məlumatları daxil etməsindən, istifadəçinin gücləndirilmiş elektron imza


Prezident İlham Əliyevin imzaladığı «Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında» fərmanda iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı, qeyri-neft sektorunun davamlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı ilə bağlı əsas hədəflər müəyyən olunub. Ölkəmizin iqtisadi qurumları və iqtisadi komanda ilə yanaşı, yerli və xarici ekspertlərin, təcrübəli mütəxəssislərin, məsləhətzi şirkətlərin və elmi təşkilatların iştirakı ilə ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq şəraitində hazırlanan «Strateji yol xəritəsi» 2016-2020-ci illər üçün

 

Tədiyyə balansının və valyuta bazarının tarazlaşdırılmasında mühüm rol oynayan valyuta nəzarəti me­xa­niz­minin effektivliyinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28 noyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə «Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici val­yuta əməliyyatlarının aparılması qaydaları» yeni redaksiyada qəbul edilib. Qaydalar 2016-cı il de­kab­rın 8-dən qüvvəyə minib.

Mərkəzi Bankın məlumatına görə, qaydalarda cari valyuta əməliyyatlarında, o cümlədən təhsil və müalicə haqlarının köçürülməsi ilə bağlı valyuta ödənişlərində