Vergiler.az

 

Artıq Azərbaycan brendinə çevrilmiş «ASAN imza» dövlət və özəl sektorun elektron xidmətlərindən hər yerdə və təhlükəsiz şəkildə əlyetərlilik imkanı yaradır və qanunvericilik səviyyəsində ümummilli identitetə bərabər tutulur. Hazırda «ASAN imza» bütün vacib elekt­ron tranzaksiyaları həyata keçirməyə və sənəd­ləri hüquqi baxımdan qanuni olan elektron imza ilə imzala­mağa şərait yaradır, tranzaksiyaların təhlükə­siz­liyi və toxunulmazlığına tam zəmanət verir. «ASAN imza» vasitəsilə elektron vergi bəyannamələ­ri­nin verilməsi, gömrük xidmətində məhsulların və nəq­liyyat vasitələrinin bəyan edilməsi, əmək mü­qa­vi­lə­ləri haqqında

 

Azərbaycan hökuməti 2018-ci il üzrə dövlət büd­cə­si­nin və icmal büdcənin göstəricilərinin əsas pa­ra­metrlərini açıqlayıb. Əlaqədar nazirlik, komitə, idarə və təşkilatlarla birlikdə müvafiq dövlət proq­ram­ları əsasında hazırlanan «Azərbaycan Respublika­sı­nın 2018-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büd­cə­nin layihələri və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri» Milli Məclisdə müzakirə olunduqdan sonra qəbul ediləcək.

Növbəti il üçün büdcə zərfinin əsas rəqəmləri gəlirlər və xərclərin həcmidir.

 

Oktyabrın 19-da Bakıda İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə «Azərbaycanın Rəqəmsal Ticarət Qovşağı: inkişaf perspektivləri» mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Təd­bir­də dövlət orqanlarının, özəl sektorun,  Avropa İttifaqının, BMT-nin İnki­şaf Proqramı və digər beynəlxalq qurumların, Rusiya, Estoniya, İngiltərə, Polşa, İsveçrə, Çin və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak ediblər.

 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru