Vergiler.az

 

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dünya şöhrətli si­yasi xadim,  ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından on dörd il keçdi. Ötən illər ərzində bu görkəmli şəxsiyyətin məzarı xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına, gənclərin and yerinə çevrilmişdir. İnsanlar burada xalqımızı və ölkəmizi dünyaya tanıtmış Böyük Azərbaycanlının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edirlər. Paytaxt sakinləri, respublikamızın rayon və şəhərlərinin nümayəndələri, xarici ölkələrdən gəlmiş qonaqlar Fəxri xiyabanı ziyarət edərək, Ulu Öndəri yad edir, məzarı önünə əklillər qoyur, gül dəstələri düzürlər.

 

Tarixən zamanın nəbzini tutmağı, hadisələrə obyektiv qiymət verməyi bacaran liderlər cəmiyyətdəki prosesləri düzgün istiqamətləndirməyə nail olur, təmsil etdikləri xalqları zamanın sərt fırtınalarından, çətin sınaqlarından çıxarır, milli xilaskara çevrilirlər. Millətin taleyində silinməz izlər buraxmış, onun gələcək yolunun müəyyən edilməsində əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlər həmin millətin tarixinin yaradıcısı kimi unudulmur, tarixlə bərabər yaşayırlar. Türkiyənin tarixində Mustafa Kamal Atatürk, Fransanın tarixində Şarl de Qoll, Hindistanın tarixində Mahatma Qandi, Misirin tarixində Camal Əbdül Nasir, Almaniyanın tarixində Konrad Adenauer, Amerikanın tarixində Corc Vaşinqton varsa və həmin ölkələrin

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) Azər­bay­canda sahibkarlığın inkişafına hüquqi və texniki yar­dı­mını artırmaq niyyətindədir. Təşkilatın qlobal müna­si­bətlər üzrə layihə rəhbəri Bill Tompson bildirib ki, Avrasiya Rəqabətqabiliyyətlilik Proqramı çərçivəsin­də «Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın rəqabət­qabi­liy­yətli­liyinin artırılması ilə bağlı islahatların və iqtisadi diversifikasiyanın dəstəklənməsi» layihəsinin icrasına 2017-ci ildən başlanıb.

Layihəyə əsasən, investisiyanın təşviqi və asanlaşdırılması, xarici investorlarla əlaqənin genişləndirilməsi,