Vergiler.az

 

Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində «Reconnaissance International Limited» şirkətinin təşkilatçılığı ilə aksiz markalarına həsr edilmiş 7-ci forum keçirilmişdir. Forumun əsas məqsədi aksiz və gömrük sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, istintaq və hüquq-mühafizə orqanları, tütün məmulatları və alkoqollu içkilərin istehsalçıları və distribütorları, qiymətli kağızların emitentləri, çatdırılma zəncirinin mütəxəssisləri və  inteqratorları, eyniləşdirmə və seriyalaşdırma texnologiyalarının təchizatçıları və digər aidiyyəti qrupların nümayəndələrini bir yerə toplamaqla aksiz markaları sahəsində son yenilikləri müzakirə etmək və ən yaxşı

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 7 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamına əsa­sən, aztəminatlı ailələrin özünüməş­ğul­lu­ğunun təmin olunması tədbirləri da­vam etdirilir. Əmək və Əha­li­nin Sosial Mü­da­fiəsi Nazirliyi tərə­fin­dən üzünü­məş­ğulluq proqramı çərçi­və­sin­də son məlumata əsa­sən, artıq 103 ailəyə fərdi təsərrüfatlarını qurmaları üçün aktivlər (mal və ma­te­riallar) təqdim olunub.

Artıq xeyli vaxtdır ki, aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğunun təmin olunması istiqamətində praktiki işlərə başlanılıb.

 

Son 15 ildə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər, ölkədə aparılan genişmiqyaslı islahatlar davamlı sosial-iqtisadi inkişafa səbəb olub və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşıb. Belə ki, ölkədəki yoxsulluq səviyyəsi 2001-ci ildəki 49 faizdən 2015-ci ildə 4,9 faizə enib. Yoxsulluq səviyyəsində yaşayan əhalinin xüsusi çəkisi on il ərzində 10 dəfə azalıb. Dünya ölkələrinin 2015-ci il üzrə aidiyyəti statistik göstəricilərinin təhlili Azərbaycanın ən aşağı yoxsulluq göstəricisinə malik az sayda ölkələr sırasında olduğunu deməyə əsas verir. Bu göstərici Macarıstanda 14,5 faiz, Portuqaliyada 19,5 faiz, Rumıniyada 25,4 faiz, Latviyada 22,5 faiz, Litvada 22,2 faiz,