Vergiler.az

 

Qanunvericiliyə əsasən, kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması və ödənilməsi üçün əsas olan sənədlərin təqdim edildiyi gündən 30 gün müddətində keçirilir. Vergi ödəyiciləri tərəfindən müvafiq sənədlərin vaxtında təqdim edilməməsi və ya ümumiyyətlə, sənədləşmənin düzgün aparılmaması səbəbindən kameral qaydada keçirilən vergi yoxlamalarının müddətinin uzadılması halları tez-tez müşahidə olunurdu. Belə halların aradan qaldırılması məqsədilə kameral vergi yoxlamaların konkret olaraq verilmiş bəyannamələr əsasında 30 iş gün ərzində aparılması və bu müddət başa çatdıqdan sonra həmin bəyannamə üzrə kameral vergi yoxlamasının

 

«Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Düvlət Proqramı» icra edilməyə başlandığı 3 il ərzində ülkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi siyasətinin gğclənməsinə, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının davamlılığının təmin edilməsinə, infrastrukturun və sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə, ğmumilikdə bülgələrin hərtərəfli inkişafı sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olub.

 

Bölgələrdə biznes və

investisiya

 

Ölkəmizdə mal, iş və xidmətlər üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi sahəsində mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, qaimə-fakturaların kağız formasında tətbiqi uçotun lazımi səviyyədə təşkil olunmamasına və nəticə etibarilə vergidən yayınma hallarına gətirib çıxarırdı. Xüsusən topdansatış fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs­lər tərəfindən malların təqdim edilməsi zamanı bir sıra hallarda ciddi hesabat blanklarından istifadə olunmurdu, bu isə vergitutma obyektinin müəyyən edilməsində çətinliklər yaradırdı.

Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin şöbə rəhbəri Əvəz