Vergiler.az

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Xarici Ticarətə Dəstək Mərkəzi yaradılıb. Mərkəz ölkədə ixracyönümlü sektorların inkişafı yolu ilə iqtisadi artımı təmin etmək məqsədilə sahibkarları və ixracatçıları dəstəkləyəcək, məsləhət verəcək.

Universitetdən bildirilib ki, dövlət orqanları,  elm və təhsil qurumları, korporativ sektorlar ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərəcək mərkəzdə investisiyalar və ixracat imkanları üzrə məlumat bazası  yaradılacaq, ölkə  ixracatçılarının məhsuluna uyğun xarici bazarların seçilməsinə və potensial müştərilərlə danışıqların aparılmasına hüquqi

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bülgələrdə vətəndaşları qəbul edir, onların qarşılaşdıqları problemlərin həllinə kümək göstərirlər.

Oktyabrın 20-də vergilər naziri Fazil Məmmədov  Ağcabədi şəhərində Ağcabədi, İmişli, Bərdə, Tərtər, Xocalı və Xocavənd rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Vergi Məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklər, vergilərin hesablanması, ödənilməsi, əmək müqavilələrinin bağlanması, vergi borcları, vergi nəzarəti tədbirləri sahəsində sahibkarların qarşılaşdıqları problemlər, əməkhaqqı

 

Ötən ilin sonunda düvlət başçısının fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 12 Strateji Yol Xəritəsi»ndə ayrı-ayrı dövlət orqanlarına, o cümlədən Vergilər Nazirliyinə də bir sıra tapşırıqlar verilmişdir. «Azərbaycan Res­pub­likasında kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh­sa­lı­na və emalına dair Stra­te­ji Yol Xəritəsi»nin, «Azər­baycan Respub­li­ka­sında kiçik və orta sahib­karlıq sə­viy­yəsində istehlak mallarının istehsalına dair Stra­teji Yol Xə­ri­təsi»nin və «Azərbaycan Respublikasının milli iq­ti­sadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xə­ri­təsi»nin əsas