Vergiler.az

 

Ölkədə ixracın şaxələndirilməsi milli valyutaya xarici təsirləri azaldır

 

ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FED) dekabrın 13-də keçirilən iclasında uçot dərəcəsinin 1,25%-dən (0,25%) 1,50 %-dək artırılması haqqında qərar qəbul edilib və bu addımın iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması üçün atıldığı bildirilib. FED bəyan edib ki, ölkə iqtisadiyyatının bundan sonra dövlətin böyük yardımına ehtiyacı yoxdur, indiyə qədər uçot dərəcələrinin aşağı endirilməsi və sabit saxlanılması siyasəti yürüdülürdüsə, bundan sonra əksinə olacaq. Qurum

 

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi təsir göstərən sahələrdən biri də aqrar sahədir. İntensiv metodlara əsas­la­nan aqrar sektorun yaradılmasına yönəldilən siyasət, bu sa­hə­yə göstərilən dövlət dəstəyi kənd təsərrüfatı məh­sul­larının isteh­salının və ixracının artmasına, özünü­təmin­etmə səviy­yə­si­nin yüksəlməsinə şərait yaradır. Bunlarla yanaşı, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına təsir edən təbiətlə bağlı risklərin düzgün və səmərəli idarə edilməsi və qiymət­lən­dirilməsi üçün mövcud aqrar sığorta sisteminin təkmil­ləş­dirilməsi prosesi gedir. Mövzunu iqtisadiyyat

 

2018-ci il aprelin 17-18-də Bakıda «Rəqəmsal bankçılıq və təhlükəsizlik» mövzusunda regional konfrans keçiriləcək. Tədbirdə Türkiyənin bank innovasiyaları lideri olan «Denizbank»ın rəqəmsallaşdırma rəhbəri Gurhan Çam skiper kimi çıxış edəcək.

Konfransda «Denizbank» və «Intertech» maliyyə texnologiya şirkəti banklara rəqəmsal bankçılığa transformasiya imkanları və hazır həllər təqdim edəcək, bank avtomatlaşdırma proqram təminatlarını və avadanlıqlarını sərgiləyəcək. Tədbir çərçivəsində maliyyə texnologiya avadanlıqlarının, proqram təminatlarının, bank avtomatlaşdırma