Vergiler.az

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 20 fevral tarixli fərmanı ilə ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən ölkə ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması qaydası təsdiq edilib.

Vergilər Nazirliyinin Vergi risklərinin təhlili və nəzarəti departamentinin baş DVM-i İlqar Xəlilov bildirib ki, aksizli mallara,  ərzaq məhsullarına,  dərman preparatları və tibbi ləvazimatlara, ölkə daxilində satışı ƏDV-dən azad edilən mallara, çərçivəyə salınmamış, emal edilməmiş və ya çeşidlənməmiş qiymətli daşlara, külçə şəklində qiymətli metallara, nəqliyyat

 

Azərbaycanın perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirib həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı «Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmana əsasən, 12 istiqamətdə Strateji Yol Xəritəsi təsdiq olunub. Yol xəritələri ilə bağlı Tədbirlər Planında Vergilər Nazirliyi qarşısında da bir sıra mühüm vəzifələr müəyyən edilib.

 

Səmərəli vergi sisteminin təşviqi

«Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi»ndə əlverişli

 

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şə­hə­ri Lokal Gəlirlər Departamen­tin­də nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxslə­ri­nin şəffaf vergi partnyorluğu əsa­sında fəaliyyət güstərən vergi ödə­yi­ciləri ilə görüşü keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən vergilər nazirinin müşaviri, Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamentinin baş direktoru Ələkbər Məmmədov bildirib ki, dövlət başçısının «2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri»nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi  haqqında»  sərəncamı vergi