Vergiler.az

 

Azərbaycan BMT üzvü olan dövlətlərin 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi və 169 hədəfi özündə birləşdirən yeni qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulub. Bu sahədə işlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb.

Milli Əlaqələndirmə Şurasının ikinci iclasında Nyu-Yorkda keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum üçün BMT-nin müəyyən etdiyi tematik plana uyğun olaraq 6 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi və hər il nəzərdən keçiriləcək Dayanıqlı İnkişaf üçün Qlobal Tərəfdaşlıq üzrə Azərbaycanın ilkin

 

Nazirlər Kabinetinin 16 iyun tarixli qərarı ilə «Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ticarət şəbə­kə­lə­rində (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ti­carət şəbəkələrində) satışının təşkili Qaydaları» təsdiq edil­mişdir.

Vergilər Nazirliyinin Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət departamentinin İcra qurumları ilə işin təşkili şöbəsinin baş dövlət vergi müfəttişi Nizami Əhmədovun sözlərinə görə, burada ticarət şəbəkələri dedikdə, icra xidməti ilə bağlanmış müqavilə əsasında siyahıya alınmış əmlakın vergi ödəyicisi olan fiziki və ya hüquqi

 

Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partn­yorluq mğnasibətlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılan addımlardan biri «Yaşıl dəhliz» prinsipi üzrə şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət güstərən vergi ödəyiciləri üçün fərdi və sürətli xidmətlərin göstərilməsidir. Partnyor ödəyici statusuna malik olmaq üçün vergi ödəyiciləri bir sıra meyarlara cavab verməlidir. Belə ödəyicilər, ilk növbədə, vergi hesabatlarını vaxtlı-vaxtında təqdim etməli, vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməli, işçilərinin sayını və onların əmək haqlarını düzgün bəyan etməli, gücləndirilmiş elektron imzaya sahib olmalı, mühasibat uçotunu