Vergiler.az

 

Şəhərimizin əksər supermarketlərində, iri ticarət obyektlərində  alıcıya kassa çeki əvəzinə daha çox «müştəri qəbzi» təqdim etməyə meyil edirlər. Bu isə dövriyyənin gizlədilməsi və vergidən yayınmanın ən geniş yayılmış formalarından biridir.

Hüquqşünas Xəyal Məmmədxanlının sözlərinə görə, bu cür qanunsuz halların qarşısını almaq yalnız dövlət orqanlarının işi olmamalıdır, öz növbəsində ictimaiyyət bu sahədə fəal iştirak etməlidir: «İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi

 

Vergilər Nazirliyində hüquq, mühasibatlıq və vergi məsləhətləri xidmətləri göstərən şəxslər üçün təlim keçilib. Nazirliyin İkitərəfli və çoxtərəfli sazişlərin icrasına nəzarət departamentinin Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi şöbəsinin rəhbəri Səfərəli Cavadov «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər  əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Qanunun tələbləri və onun icrası ilə bağlı digər normativ sənədlər barədə təlim iştirakçılarına məlumat verib.

Ətraflı


Mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış hüquqi şəxs hesabat ili ərzində əldə etdiyi mənfəətdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisini hesablamalıdır. Mənfəət dedikdə, əldə olunan vergi tutulan gəlirlərlə bu gəlirlər üçün çəkilən xərclərin fərqi başa düşülür. Verginin məbləği «Mənfəət vergisinin bəyannaməsi» ilə hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyan edilməlidir.

 

Ətraflı