Vergiler.az

 

Vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrinin genişləndirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə 15.1.2-1-ci, 16.1.4-1-ci, 16.1.7-1-ci və 16.1.11-3-16.1.11-8-ci maddələr əlavə edilmiş, 15.1.10-cu və 16.1.4-cü maddələrdə dəyişikliklər olunmuş, 16.1.8-ci və 16.1.11-1-ci maddələr yeni redaksiyada təsdiq edilmiş, eyni zamanda vergi agentinin öhdəliyinə aid 17.6-cı maddə əlavə olunmuşdur.

Dəyişikliklərə əsasən, vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya və (və ya) vergi sirrinin qorunmasını tələb

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da «Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» fərman imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adlandırılacaq qurum bu fəaliyyətləri həyata keçirəcək:

· Azərbaycan Respublikasında qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair normativ tənzimləməni;

· sanitariya normaları və qaydalarının, habelə gigiyena normativlərinin hazırlanmasını və təsdiqini;


Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyuta ilə əməliyyatların aparılması qaydalarına dəyişiklik edib.

Dəyişikliklərə əsasən, fiziki şəxs xarici ölkəyə aylıq 30 min ABŞ dolları, o cümlədən bank hesabı vasitəsilə 10 min ABŞ dolları, hesab açmadan 10 min ABŞ dolları, yaxın qohumlara 10 min ABŞ dollarınadək vəsait göndərə bilər. Qohumların sayından asılı olmayaraq, bu məqsədlər üçün xaricə pul köçürmələrinin limiti 10 min ABŞ dolları təşkil edir.