Vergiler.az


2018-ci ilin birinci rübü ərzində vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən vergi ödəyiciləri ilə 141, bələdiyyələrlə 38, «vergi dostları», şagird və tələbələrlə 75 (ümumilikdə 254) görüş keçirilmiş, 10.173 ünvanlı xidmət göstərilmişdir. Nazirliyin rəsmi internet saytının «Sual-cavab» bölməsi vasitəsilə daxil olan 725 sual cavablandırılmışdır. Suallar, əsasən, bu istiqamətlərdə olmuşdur:

- Vergi növləri barədə - 24,1 %, o cümlədən ƏDV barədə 7,2%;

Ətraflı

 

1918-20-ci illərdə Azərbaycanın vergi siyasəti

1918-ci ilin may ayında Şərqin ilk demokratik respublikasının - Azərbaycan Cümhuriyyətinin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən biri də iqtisadi müstəqilliyin təmin olunması və müstəqil maliyyə-fiskal-vergi sisteminin qurulması idi. Mövcud olduğu 23 ay müddətində dövlətin iqtisadi siyasətini həyata keçirəcək nazirlik və müvafiq qurumlar təsis edildi, dövlətin iqtisadi tənzimləmə fəaliyyətini təmin etmək və gücləndirmək üçün büdcə-fiskal siyasətinin istiqamətləri müəyyənləşdirildi.

 

İlk dəfə ötən ilin aprel ayında paytaxtımızda təşkil olunmuş «Baku Shopping Festival» – Bakı Ticarət Festivalı ticarət dövriyyəsini genişləndirmək, daxili və xarici turizmə əlavə stimul yaratmaq, yerli istehsalı və sahibkarlığı hərəkətə gətirmək, qeyri-neft sektorunun canlanmasına nail olmaq məqsədi daşıyır. Şəhərimizi dünyanın qabaqcıl alış-veriş mərkəzlərindən birinə çevirmək məqsədilə təşkil olunmuş ikinci  festival ötən il oktyabrın 15-dən noyabrın 15-dək keçirilmişdi.

Bir neçə gün sonra - may ayının 1-dən isə paytaxtımızda üçüncü  Ticarət