Vergiler.az

 

Bu gün ölkəmizdə özəl sektoru təmsil edən bir çox işə­gö­türən­lər tərəfindən əmək münasibətlərinin rəsmiləşdiril­mə­məsi ciddi iqtisadi və sosial xarakterli problem olaraq qal­maq­dadır. Qeyri-rəsmi məşğulluq əmək resursları, əmək bazarı barəsində aydın məlumatlar əldə etməyə imkan vermir ki, bu da iqtisadi proqnozların hazırlanıb həyata keçirilməsində, əmək resursların­dan səmərəli istifadə edilməsində böyük çətinliklər yaradır.

Bundan əlavə, əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsi sayəsində əməkhaqqı ilə bağlı göstəricilər uçotdan kənarda qalır və

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) «Elm aylığı» çərçivəsində tanınmış alimlərlə görüşlər davam edir. Növbəti görüş AMEA-nın müxbir üzvü, professor Akif Musayev ilə olub.

A.Musayev UNEC-in professor-müəllim heyəti, doktorant, gənc tədqiqatçı və magistrantları qarşısında «Vergi siyasəti və iqtisadi inkişaf» mövzusunda məruzə ilə çıxış edib, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi məkanına inteqrasiyası ilə bağlı düzgün vergi siyasətinin aparılmasının əhəmiyyətini vurğulayaraq iqtisadi siyasət konsepsiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan vergi siyasəti

 

Ötən həftə Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan Res­pub­li­kası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Kon­fe­de­rasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə kiçik və orta sahibkarlarla və ictimai birliklərin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir.

Konfederasiyanın prezidenti Məmməd Musayev tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, ötən ilin sonunda dövlət başçısının fərmanına uyğun olaraq  hazırlanmış 12 Strateji Yol Xəritəsi sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına mühüm töhfə verməkdədir.