Vergiler.az

 

2017-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycanın xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi 4 milyard 119 milyon dollar təşkil edib. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,31% çoxdur. Bu dövrdə Azərbaycan xarici dövlətlərə 2 milyard 606 milyon 306 min dollarlıq məhsul ixrac edib. Nəticədə ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə ixracın həcmində 49,2% artım olub. İdxal əməliyyatlarının həcmi isə 1 milyard 512 milyon dollar  təşkil edib, Azərbaycana xarici ölkələrdən gətirilən malların həcmi 17,12% azalıb. Bununla da ölkəmizin xarici ticarət əməliyyatlarında 1 milyard 93 milyon dollar həcmində müsbət saldo yaranıb.

 

Prezident İlham Əliyevin bu gün­lər­də imzaladığı «Azərbaycan Res­publikasında kənd təsərrüfa­tı­nın inkişafı ilə bağlı əlavə təd­birlər haqqında» sərəncamda göstərildiyi kimi, qeyri-neft sekto­runun prioritet sahələrindən olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ölkənin sosial-iqtisadi həyatında xüsusi əhəmiy­yət kəsb edir.

Sərəncamda kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi və aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviqi məsələləri önə çıxarılıb və «Azərbaycan

 

İtaliyanın «L’Opinione» qəzetində tədqiqatçılar Ciorcia Pilar və Domeniko Letizianın müəllifi olduqları «Azərbaycan və İsrail: iqtisadi əməkdaşlıq və multikulturalizm arasında» adlı məqalə dərc olunub.

Məqalədə Azərbaycanın müxtəlif millətlərin və dinlərin sülh içində birgəyaşama nümunəsi olması, Azərbaycanda müxtəlif dinlərə mənsub insanların etiqad azadlığının Konstitusiya ilə qorunması, bu istiqamətdə hökumətin apardığı siyasət barədə danışılır. Əhalisinin mütləq əksəriyyətinin müsəlman olduğu Azərbaycanın, eyni zamanda, xristianlığın ən qədim məskənlərindən olduğu, ölkədə