Vergiler.az

Maraqlı

 

Hər il fabrik-zavod və avtomobillərdən ayrılan qazlar planetimizin atmosferini həddən çox çirkləndirir. Zərərli tullantıların təmizlənməsi üçün müxtəlif filtrlərdən istifadə edilir, tullantısız istehsalat texnologiyaları axtarıb tapılır. Yanacağın istehsalı üçün zərərli qazlardan istifadə edilməsi daha yaxşı olmazdımı?

ABŞ-ın Kaliforniya Universitetindən olan alimlər eynilə bu cür düşünürlər. Tədqiqatçılar qrupu məsaməli nikel-orqanik fotokatalizatoru yaratmağa nail olub. Material atmosferdəki karbon qazını yığır və onu hidrogen yanacağı almaq üçün karbonun monooksidinə çevirir. Bundan

 

«Həyat yoxuşdur:

 

ağır-ağır qalxırsan, sürətlə enirsən».

 

G.Mopassan (1850-1893)

 

Kəpənək qanadları deyəndə gözümüzün özünə bənzərsiz rənglər, simmetriya, zəriflik, bir də kövrək şeir misraları gəlir:

Özümü duyub ağlayam,

Gözümü yumub ağlayam,

Üzümü qoyub ağlayam

Kəpənək qanadlarına.

Zarafat öz yerində,