Vergiler.az

Elanlar

 

Vergi ödəyicilərinin NƏZƏRİNƏ!

 

2015-ci hesabat ilinin yekunlarına gürə:

- Gəlir vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər

  gəlir vergisinin bəyannaməsini;

- Mənfəət vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident hüquqi

  şəxslər mənfəət vergisinin bəyannaməsini;

- Əmlak vergisinin üdəyicisi olan mğəssisələr əmlak

Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, 2016-cı il yanvarın 1-dən  vergi ödəyicisinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dayanmaq öhdəliyini yaradan vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 120.000 manatdan 200.000 manatadək artırılır. Vergi Məcəlləsi ilə vergi ödəyicisinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dayanmaq öhdəliyini yaradan vergi tutulan əməliyyatların həcminin artırılması hazırda qeydiyyatda olan ƏDV ödəyicisinə vergi mükəlləfiyyətini dəqiqləşdirmək hüququ verir.

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə əlaqədar vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması Vergilər Nazirliyinə tapşırılmışdır. Bu məqsədlə  nazirliyin müvafiq əmri ilə «Sadələşdirilmiş vergi