Vergiler.az

Elanlar

ELANI 

Müsabiqənin məqsədi Azərbaycanın müasir vergi sistemi ilə bağlı məlumatların cəmiyyətə çatdırılmasında vətəndaş və jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaqdır.

 

Müsabiqəyə təqdim olunacaq

yazıların mövzu istiqamətləri

 

1. Yeni iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu;

2. Vergi təbliğatı: dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək hər kəsin

 

Vergi ödəyicilərinin NƏZƏRİNƏ!

 

2015-ci hesabat ilinin yekunlarına gürə:

- Gəlir vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər

  gəlir vergisinin bəyannaməsini;

- Mənfəət vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident hüquqi

  şəxslər mənfəət vergisinin bəyannaməsini;

- Əmlak vergisinin üdəyicisi olan mğəssisələr əmlak