Vergiler.az

Elanlar

 

ASAN imza sertifikatının qüvvədə olma mğddəti 3 il olduğundan və 2013-cü ilin avqust və növbəti aylarında alınmış sertifikatların etibarlılıq müddəti 2016-cı ilin avqust və növbəti aylarında bitəcəyindən, ASAN imza sertifikatının yenisini almaq üçün qüvvədə olan ASAN imzanız vasitəsilə www.asxm.gov.az/portal/login portalına daxil olub müvafiq ərizəni, müqaviləni və etibarnamələri imzaladıqdan sonra ASAN imza sim kartını dəyişərək vergi üdəyicilərinə xidmət mərkəz­lərinə və ya ASAN xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərsiniz.

ASAN imza ilə əlaqədar əlavə sualınız yaranarsa, Vergilər Nazirli­yi­nin

195-1 Çağrı

ELANI 

Müsabiqənin məqsədi Azərbaycanın müasir vergi sistemi ilə bağlı məlumatların cəmiyyətə çatdırılmasında vətəndaş və jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaqdır.

 

Müsabiqəyə təqdim olunacaq

yazıların mövzu istiqamətləri

 

1. Yeni iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasında vergi siyasətinin rolu;

2. Vergi təbliğatı: dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək hər kəsin

 

Vergi ödəyicilərinin NƏZƏRİNƏ!

 

2015-ci hesabat ilinin yekunlarına gürə:

- Gəlir vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər

  gəlir vergisinin bəyannaməsini;

- Mənfəət vergisinin üdəyiciləri olan rezident və qeyri-rezident hüquqi

  şəxslər mənfəət vergisinin bəyannaməsini;

- Əmlak vergisinin üdəyicisi olan mğəssisələr əmlak