Vergiler.az

Elanlar

 

Dövlət vergi orqanlarına xidmətə qəbul «Dövlət vergi or­qan­larında xidmət haqqında Əsasnamə»nin, «Dövlət vergi or­qanlarına işə qəbul olunmaq üzün namizədlərin müsa­bi­qə­sinin kezirilməsi haqqında Əsasnamə»nin və Vergilər Nazirliyinin 24 iyun 2014 cü il tarixli 1417040100819300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş «Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərin toplanması, yoxlanılması, müsa­bi­qənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və ida­rə edilməsi Qaydaları»nın  tələblərinə müvafiq olaraq apa­rılır.

Müsabiqədə

 

Müsabiqədə hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisas istiqamətlərinə uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsili olan (xarici ölkədə təhsil almış namizədlərin diplomları müvafiq qaydada nostrifikasiya olunmalıdır), yaşı 35-i keçməmiş (müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan şəxslər, ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş şəxslər, yüksək peşə hazırlığına və ya iş təcrübəsinə malik şəxslərə yaş həddi tətbiq edilmir) vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.

 «Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»nin 9-cu maddəsinə əsasən, vətəndaş aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidmətə qəbul oluna bilməz:

Ətraflı

 

Hörmətli vergi ödəyicisi!

Fəaliyyətiniz  zamanı vergi orqanı əməkdaşları tərəfindən yol verilən korrupsiya və digər hüquqpozma halları ilə rastlaşdıqda, aşağıdakı imkanlardan istifadə etməklə, vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz:

 

Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az)  «Onlayn müraciətlər» bölməsinin «Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə