Vergiler.az

Elanlar


Dövlət müəssisələrinin büdcədən maliyyələşdirilməsi proseduru və alışların əvvəlcədən planlaşdırılması nəzərə alınaraq, dövlət qulluqçuları və yerli özünüidarəetmə orqanlarının nüma­yən­dələri üçün «Asan İmza» elektron rəqəmsal imzanın əldə edil­məsi və istismarı prosesini asanlaş­dır­maq məqsədilə yeni tarif müəy­yən olunmuş­dur. Tarif «Asan İmza» dövlət və ya bələdiyyə serti­fikatının istifadəsi müddətində (3 il ərzində) baş­qa əlavə xərc­lər olmadan 58 manat həcmində birdəfəlik ödənişi nəzərdə tutur.

«ASAN İmza» ilə

2018-ci ilin fevral ayı ərzində vergi orqanına təqdim edilməli bəyannamələr və ödənilməli

VERGİLƏR

 

2017-ci ilin dekabr ayına görə vergi ödəyiciləri tərəfindən tədiyyəçisi olduqları

· Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi,

· Aksiz bəyannaməsi,

· Yol vergisi bəyannaməsi,

· Mədən vergisi bəyannaməsi,

· Pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə

  sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və

· Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi cari ilin fevral ayının 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməli və təqdim olunmuş

Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi barədə

BİLDİRİŞ

 

Hörmətli vergi ödəyiciləri!

 

2018-ci il yanvarın 1-dən etibarən, statusundan asılı olmayaraq, bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə-faktura