Vergiler.az

Müəlliflər

 

Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalının artırılması məqsədilə pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması vergiyə cəlb olunurmu?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.10-cu maddəsinə əsasən, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan) malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əməkhaqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim

 

Qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan fiziki şəxsə ödənilən dividend Azərbaycanda vergiyə cəlb edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 97.1-ci maddəsinə görə, rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Dividend fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərinə aid edilir (VM, maddə 99.3.2).

Fiziki

 

Rezident müəssisə tərəfindən Türkiyə Respublikasında yerləşən qeyri-rezidentlə bağlanmış müqavilə əsasında proqram təminatı alınmışdır. Bu zaman qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə ƏDV hesablanmış və büdcəyə ödənilmişdir. Müəssisə ƏDV qeydiyyatında olmadığı üçün ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirə bilməmişdir. Bu zaman müəssisə həmin ƏDV məbləğini xərcinə daxil edə bilərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 108-ci maddəsinə görə, VM-in X fəslinə uyğun olaraq, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı bütün xərclər,