Vergiler.az

Müəlliflər

 

Metal tullantılarının ayrı-ayrı şəxslərdən top­la­yaraq qəbul məntəqələrinə və istehsal sahə­lə­rinə təhvil verilməsi zamanı hansı vergi öh­də­likləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.37-ci maddəsinə əsasənsahibkarlıq fəaliyyəti - şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsindən ibarət olan fəaliyyətdir.

Ətraflı

 

Quş ətinin idxalı zamanı büdcəyə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi (ƏDV) məbləğləri hansı qaydada əvəzləşdirilir?

Vergi Məcəlləsinin 164.1.37-ci maddəsinə əsasən ölkə ərazisində quş ətinin satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azaddır.

Vergi Məcəlləsinin 175.6-cı maddəsinə əsasən ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir.

Ətraflı

 

Mülkiyyətimdə olan 2 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağı satdığım halda, bu əməliyyatdan hansı vergi öhdəliyim yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu maddəsinin müddəalarına əsasən, torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludur.

Vergi Məcəlləsinin 218.4.5-ci maddəsinin müddəalarına görə, mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər bu