Vergiler.az

Müəlliflər

 

İcarəyə götürülmüş bələdiyyə torpaqlarına görə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulurmu?

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin (VM) 106.1.4-cü maddəsinə əsasən, dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının gəlirləri (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir istisna olmaqla) mənfəət vergisindən azaddır.

Ətraflı

 

Beynəlxalq və tranzit yükdaşımaları üzrə eskpeditor xidməti göstərən şəxsin bu fəaliyyətdən hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.33-cü maddəsində qeyd edilmişdir ki, yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma beynəlxalq daşıma sayılır.

Qeyri-rezidentin, VM-in 13.2.16-cı maddəsi ilə Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan

 

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin tikilən binalara görə hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 Vergi Məcəlləsinin (VM) 154.6-cı maddəsinə əsasən, aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmədən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV ödəyiciləri sayılırlar.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər (VM, maddə 218.1.3).

Ətraflı