Vergiler.az

Müəlliflər

 

Dərman vasitələrinin pərakəndə satışı ilə məşğul oluram. Bu fəaliyyət üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərəmmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 159.8-ci maddəsinə əsasən, ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları, habelə ƏDV-dən azad edilən və ya sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən, lakin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları vergitutma obyektidir.

Vergi Məcəlləsinin 220.1-1-ci

 

Əmlakdan sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə zamanı icarə və idarəetmə münasibətlərinin qurulması hüquqi müstəvidə maraqlı məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə əmlakın icarəyə verilməsi geniş yayılan fəaliyyət növlərindən olduğuna görə, bu sahədə vergi münasibətləri də daim aktual olaraq qalır. Lakin əmlakdan istifadə zamanı hüquqi münasibətlər təkcə icarə deyil, həmçinin idarəetməyə verilmə formasında da tətbiq edilir. Bu dəfə məhz əmlakın idarəçiliyə verilməsi ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.

 

Ətraflı

 

Bələdiyyədən müqavilə ilə torpaq sahəsi istifadəyə götürmüşəm. Bu zaman vətəndaş olaraq istifadəmdə olan torpağa görə vergini nə vaxtdan ödəməliyəm: bələdiyyə ilə müqavilə bağlandığı andan və ya torpaq üzərində istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatına alındığı andan? 

 Vergi Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsinə uyğun olaraq torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

Ətraflı