Vergiler.az

Müəlliflər

 

Ərinə məxsus mənzil vərəsəlik qaydasında arvada keçmişdir. Arvad həmin mənzildə 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olduğu halda,  bu mənzilin təqdim edilməsi zamanı hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Mülki Məcəllənin 225.1-ci maddəsinə görə, ərlə arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah kontraktında və ya onlar arasındakı razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların ümumi mülkiyyətidir. Ailə Məcəlləsinin 32.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə

 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi zamanı hansı vergi öhdəliyi yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 104.1-ci maddəsinə əsasən, rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (mənfəət vergisindən azad edilən gəlirdən başqa) ilə VM-in X fəslində göstərilən gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir.

Ətraflı

 

İcarəyə götürülmüş bələdiyyə torpaqlarına görə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulurmu?

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin (VM) 106.1.4-cü maddəsinə əsasən, dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının gəlirləri (sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir istisna olmaqla) mənfəət vergisindən azaddır.

Rezident