Vergiler.az

Müəlliflər

 

Mülkiyyətimdə olan 2 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağı satdığım halda, bu əməliyyatdan hansı vergi öhdəliyim yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu maddəsinin müddəalarına əsasən, torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludur.

Vergi Məcəlləsinin 218.4.5-ci maddəsinin müddəalarına görə, mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər bu

 

Rezident müəssisənin ona göstərilən xidmətlərlə bağlı Monakoda təsis olunmuş şirkətə etdiyi ödənişlər ödəmə mənbəyində hansı vergilərə cəlb olunur?

 

 Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.14-1-ci maddəsinə əsasən, həmin Məcəllənin 128-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və

 

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinət gəlir vergisinə cəlb edilirmi?

 Vergi Məcəlləsinin (bundan sonra - Məcəllə) 98.1-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlir - əməkhaqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir.

Məcəllənin 101.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin aylıq gəlirinin 2500 manatadək olan hissəsindən 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350