Vergiler.az

Müəlliflər

 

Səyyar və ya kütləvi ticarət yerlərində malların avtomobildən satışı zamanı nəzarət-kassa aparatı tətbiq edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 16.1.8-ci maddəsinə əsasən, bu maddədə qeyd olunan fəaliyyət növləri istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir.

VM-in 16.1.8.25-ci maddəsində səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti nağd pul hesablaşmalarının

 

Hüquqi şəxs tərəfindən icarəyə götürülmüş dövlət torpaqlarına görə torpaq vergisi və icarə haqqı kim tərəfindən ödənilməlidir?

 Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Məcəllənin 205-ci maddəsinə uyğun olaraq, fiziki şəxslərin və müəssisələrin Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri torpaq vergisinin vergitutma obyekti sayılır. 208.6-cı maddəyə görə, müəssisələrin torpaq

 

Hörmətli oxucular, əmlakdan sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə zamanı icarə və idarəetmə münasibətlərinin qurulmasına hüquqi və audit nöqteyi-nəzərindən təhlillərimiz qəzetimizin əvvəlki sayında sizə təqdim olundu. Lakin, şəxslər (mülki subyektlər) arasında hələ də bu iki məsələnin fərqinə düzgün yanaşmadan öz fəaliyyətlərini davam etdirənlərə, yəni «idarəetmə» adı altında «icarə» görüntülərinə rast gəlmək olur.

Məsələn, hazırda baş («generalnı» kimi adlandırılan) etibarnamə ilə nəqliyyat vasitələrini bir-birinə idarəetməyə verən fiziki