Vergiler.az

Müəlliflər

 

Ticarət fəaliyyəti göstərən və 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçən müəssisə satdığı mallara görə ƏDV hesablamalıdırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 218.1.2-ci maddəsinə əsasən  vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər.

 

Benzinin, dizel yanacağının və maye qazın pərakəndə satışı zamanı  ƏDV hesablanarkən yol vergisi nəzərə alınmalıdırmı?

 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 14 yanvar 2015-ci il tarixli 2 nömrəli Qərarının 2.4-cü bəndinə əsasən, neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti yol vergisini topdansatış tariflərinə əlavə edib təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tariflərinə əlavə etməklə həyata keçirirlər. Həmin Qərarın 2.6-cı bəndində göstərilir ki, pərakəndə satış tariflərinə aksiz, ƏDV, təchizat

 

Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrdə 200.000 manatdan artıq olduqda, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmək üçün hansı müddətdə ərizə təqdim olunmalıdır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 155.1-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu