Vergiler.az

Müəlliflər

 

Müəssisə tərəfindən dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitdən ödənişlər nağd qaydada həyata keçirilə bilərmi?

 Azərbaycan Respublikasının «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Qanununun 3.4.7-ci maddəsinə əsasən, müəssisə tərəfindən dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi (xərclənməsi) yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Vergi Məcəlləsinin 58.7-1.1-ci maddəsinə əsasən, adıçəkilən Qanunun 3.4.7-ci maddələrinin tələblərinin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili

 

Pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən şəxslər malları komissiyaya götürən zaman elektron qaimə-faktura əldə etməlidirlərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsinə əsasən, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

«Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün

 

Mülkiyyətimdə Mingəçevir şəhərində yerləşən ticarət-məişət xidməti təyinatlı 2 ayrı torpaq sahəsi vardır. Həmin torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi necə hesablanır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 203.1-ci maddəsinə əsasən, torpaq vergisi, torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq, torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq