Vergiler.az

Müəlliflər

 

Mülkiyyətimdə Mingəçevir şəhərində yerləşən ticarət-məişət xidməti təyinatlı 2 ayrı torpaq sahəsi vardır. Həmin torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi necə hesablanır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 203.1-ci maddəsinə əsasən, torpaq vergisi, torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq, torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq

 

Mallar agent vasitəsilə təqdim edildikdə, sənədləşmə necə aparılmalıdır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 172.1-ci maddəsinə görə digər şəxsin (vəkalət verən) agenti (vəkalət alan) olan şəxs tərəfindən mallar göndərilməsi, işlər görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi vəkalət verənin həyata keçirdiyi əməliyyat sayılır.

Vergitutma bazası onun digər şəxslərə malların təqdim edilməsi (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi) üzrə göstərdiyi xidmətlərin dəyəri, vergi

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarından formalaşan emal məhsullarının satışı vergiyə cəlb olunurmu?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.60-cı maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və s.) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi, bitkiçilik