Vergiler.az

Müəlliflər

 

Qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan fiziki şəxsə ödənilən dividend Azərbaycanda vergiyə cəlb edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 97.1-ci maddəsinə görə, rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Dividend fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərinə aid edilir (VM, maddə 99.3.2).

Fiziki

 

Rezident müəssisə tərəfindən Türkiyə Respublikasında yerləşən qeyri-rezidentlə bağlanmış müqavilə əsasında proqram təminatı alınmışdır. Bu zaman qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə ƏDV hesablanmış və büdcəyə ödənilmişdir. Müəssisə ƏDV qeydiyyatında olmadığı üçün ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirə bilməmişdir. Bu zaman müəssisə həmin ƏDV məbləğini xərcinə daxil edə bilərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 108-ci maddəsinə görə, VM-in X fəslinə uyğun olaraq, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı bütün xərclər,

 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan və Bakı şəhərində yerləşən turagent xidmətləri göstərən şirkətin qəbul etdiyi turistlər 7 günlük tur ərzində həm Bakı şəhərində, həm də digər regionlarda olurlar. Bu zaman şirkət əldə etdiyi gəlirdən sadələşdirilmiş vergini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə ödəməlidir?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 220.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi (VM-in  218.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyiciləri