Vergiler.az

Müəlliflər

 

Beynəlxalq və tranzit yükdaşımaları üzrə eskpeditor xidməti göstərən şəxsin bu fəaliyyətdən hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.33-cü maddəsində qeyd edilmişdir ki, yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma beynəlxalq daşıma sayılır.

Qeyri-rezidentin, VM-in 13.2.16-cı maddəsi ilə Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan

 

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin tikilən binalara görə hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 Vergi Məcəlləsinin (VM) 154.6-cı maddəsinə əsasən, aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmədən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV ödəyiciləri sayılırlar.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər (VM, maddə 218.1.3).

Ətraflı

 

Azərbaycan Respublikasının «Sığorta fəaliyyəti haqqında» 2007-ci il 25 dekabr tarixli Qanununun 5.2-ci maddəsinə əsasən, sığortaçılar, təkrarsığortaçılar, sığorta vasitəçiləri, aktuarilər, müstəqil auditorlar, müstəqil ekspertlər və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarıdır. Qanunun 82-ci maddəsində göstərilir ki, bu qanunun məqsədləri üçün sığorta agentləri və sığorta brokerləri sığorta vasitəçiləri hesab edilir.

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.14.7-ci maddəsində sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları, habelə bu əməliyyatlarla