Vergiler.az

Müəlliflər

 

Xarici internet saytından anti-virus proqramı yükləyən zaman bank tərəfindən alıcının kart hesabından ƏDV tutulmalıdırmı?

 

Azərbaycan Respublikasının «Elektron ticarət haqqında» 10 may 2005-ci il tarixli 908-IIQ nömrəli Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən, elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alğı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi (o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsilə elektron kitabların, musiqinin, audio-video materialların, qrafik təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının yüklənməsi, reklamların yerləşdirilməsi,

 

ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə digər vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslə icarə müqaviləsi bağlayaraq, icarəyə daşınmaz əmlak götürmüşdür. Bu halda müəssisə tərəfindən icarə haqqı nağd qaydada ödənilə bilərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-8-ci maddəsinə əsasən, qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aid edilmişdir.

 

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış müəssisə tərəfindən digər vergi ödəyiciləri ilə çek kitabçası vasitəsilə hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalara aid edilirmi?

 

Azərbaycan Respublikasının «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qanununun 3.1-ci maddəsinə əsasən, nağdsız hesablaşma dedikdə, bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri ilə (mobil telefon aparatları, kompüter