Vergiler.az

Müəlliflər

 

İdman oyunları ilə əlaqədar xarici internet səhifələri vasitəsilə təşkil edilən mərc oyunlarının Azərbaycanda fəaliyyəti qanuni hesab edilirmi?

 Azərbaycan Respublikasının «Bədən tərbiyəsi və idman haqqında» 30 iyun 2009-cu il tarixli 847-IIIQ nömrəli Qanununun 53-1.2-ci bəndinə əsasən,  idman mərc oyunları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş hüquqi şəxs (idman mərc oyunlarının operatoru) tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 27 avqust tarixli 147

 

Mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişindaşıma fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə tərəfindən vergi orqanına bəyannamə təqdim edilməlidirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 218.4.1-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin

 

Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalının artırılması məqsədilə pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması vergiyə cəlb olunurmu?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.10-cu maddəsinə əsasən, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan) malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əməkhaqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim