Vergiler.az

Müəlliflər

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından alınmış məhsulların, habelə qurudulmuş meyvələrin satışından əldə olunmuş gəlirlər vergiyə hansı qaydada cəlb olunur?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.60-cı maddəsinə əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına - sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və sair) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi

 

Metal tullantılarının ayrı-ayrı şəxslərdən top­la­yaraq qəbul məntəqələrinə və istehsal sahə­lə­rinə təhvil verilməsi zamanı hansı vergi öh­də­likləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.37-ci maddəsinə əsasənsahibkarlıq fəaliyyəti - şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsindən ibarət olan fəaliyyətdir.

Ətraflı

 

Quş ətinin idxalı zamanı büdcəyə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi (ƏDV) məbləğləri hansı qaydada əvəzləşdirilir?

Vergi Məcəlləsinin 164.1.37-ci maddəsinə əsasən ölkə ərazisində quş ətinin satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azaddır.

Vergi Məcəlləsinin 175.6-cı maddəsinə əsasən ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir.

Ətraflı