Vergiler.az

Müəlliflər

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və təqdim edilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmayan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan fiziki şəxsdən mallar alınarkən hesablaşmalar üzrə ödənişlər nağd qaydada aparıla bilərmi?

 

«Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 3.3-cü maddəsinə əsasən, həmin Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV

 

Xarici internet saytlarından alınan mallara görə ödənilən vəsaitdən bank tərəfindən ƏDV hesablanırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin 169.1-ci maddəsinə əsasən, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident Azərbaycan Respublikasının ərazisində həmin Məcəllənin 169.2-ci və ya 169.5-ci maddələrində adı çəkilən vergi agenti üçün xidmət göstərirsə və ya iş görürsə (o cümlədən elektron ticarət qaydasında Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel xidmətlərinin və aviabiletlərin sifarişi üzrə xidmətlər istisna olmaqla, işlərin

 

Sənaye parkının rezidenti olan müəssisə tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunması zamanı onların dəyərinə əlavə dəyər vergisi (ƏDV) tətbiq edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin 164.1. 16-cı maddəsinə uyğun olaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin) qərarına əsasən yaradılan sənaye və texnologiyalar parkında istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsal məqsədi ilə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi