Vergiler.az

Müəlliflər

 

Benzinin, dizel yanacağının və maye qazın pərakəndə satışı zamanı  ƏDV hesablanarkən yol vergisi nəzərə alınmalıdırmı?

 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 14 yanvar 2015-ci il tarixli 2 nömrəli Qərarının 2.4-cü bəndinə əsasən, neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti yol vergisini topdansatış tariflərinə əlavə edib təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tariflərinə əlavə etməklə həyata keçirirlər. Həmin Qərarın 2.6-cı bəndində göstərilir ki, pərakəndə satış tariflərinə aksiz, ƏDV, təchizat

 

Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrdə 200.000 manatdan artıq olduqda, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmək üçün hansı müddətdə ərizə təqdim olunmalıdır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 155.1-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu

 

Ərinə məxsus mənzil vərəsəlik qaydasında arvada keçmişdir. Arvad həmin mənzildə 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olduğu halda,  bu mənzilin təqdim edilməsi zamanı hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Mülki Məcəllənin 225.1-ci maddəsinə görə, ərlə arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah kontraktında və ya onlar arasındakı razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların ümumi mülkiyyətidir. Ailə Məcəlləsinin 32.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə