Vergiler.az

Müəlliflər

 

ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə digər vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslə icarə müqaviləsi bağlayaraq, icarəyə daşınmaz əmlak götürmüşdür. Bu halda müəssisə tərəfindən icarə haqqı nağd qaydada ödənilə bilərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-8-ci maddəsinə əsasən, qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aid edilmişdir.

 

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış müəssisə tərəfindən digər vergi ödəyiciləri ilə çek kitabçası vasitəsilə hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalara aid edilirmi?

 

Azərbaycan Respublikasının «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qanununun 3.1-ci maddəsinə əsasən, nağdsız hesablaşma dedikdə, bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri ilə (mobil telefon aparatları, kompüter

 

Bank hesablarından pul vəsaitlərinin nağd qaydada çıxarılması zamanı 1 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin tutulması yalnız sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinəmi aid edilir?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 150.3-3-cü maddəsinin müddəalarına əsasən, hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru VM-in 220.12-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergini hesablamağa, vəsaiti alan şəxsin bank hesabından tutmağa və