Vergiler.az

Müəlliflər

 

Rezident müəssisə tərəfindən Türkiyə Respublikasında yerləşən qeyri-rezidentlə bağlanmış müqavilə əsasında proqram təminatı alınmışdır. Bu zaman qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə ƏDV hesablanmış və büdcəyə ödənilmişdir. Müəssisə ƏDV qeydiyyatında olmadığı üçün ödənilmiş ƏDV-ni əvəzləşdirə bilməmişdir. Bu zaman müəssisə həmin ƏDV məbləğini xərcinə daxil edə bilərmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 108-ci maddəsinə görə, VM-in X fəslinə uyğun olaraq, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı bütün xərclər,

 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan və Bakı şəhərində yerləşən turagent xidmətləri göstərən şirkətin qəbul etdiyi turistlər 7 günlük tur ərzində həm Bakı şəhərində, həm də digər regionlarda olurlar. Bu zaman şirkət əldə etdiyi gəlirdən sadələşdirilmiş vergini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə ödəməlidir?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 220.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi (VM-in  218.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyiciləri

 

Ticarət fəaliyyəti göstərən və 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçən müəssisə satdığı mallara görə ƏDV hesablamalıdırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 218.1.2-ci maddəsinə əsasən  vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər.