Vergiler.az

Müəlliflər

 

Hörmətli oxucular, əmlakdan sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə zamanı icarə və idarəetmə münasibətlərinin qurulmasına hüquqi və audit nöqteyi-nəzərindən təhlillərimiz qəzetimizin əvvəlki sayında sizə təqdim olundu. Lakin, şəxslər (mülki subyektlər) arasında hələ də bu iki məsələnin fərqinə düzgün yanaşmadan öz fəaliyyətlərini davam etdirənlərə, yəni «idarəetmə» adı altında «icarə» görüntülərinə rast gəlmək olur.

Məsələn, hazırda baş («generalnı» kimi adlandırılan) etibarnamə ilə nəqliyyat vasitələrini bir-birinə idarəetməyə verən fiziki

 

Dərman vasitələrinin pərakəndə satışı ilə məşğul oluram. Bu fəaliyyət üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərəmmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 159.8-ci maddəsinə əsasən, ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən şəxslərin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları, habelə ƏDV-dən azad edilən və ya sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən, lakin ƏDV tətbiq etməklə aparılan əməliyyatları vergitutma obyektidir.

Vergi Məcəlləsinin 220.1-1-ci

 

Əmlakdan sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə zamanı icarə və idarəetmə münasibətlərinin qurulması hüquqi müstəvidə maraqlı məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə əmlakın icarəyə verilməsi geniş yayılan fəaliyyət növlərindən olduğuna görə, bu sahədə vergi münasibətləri də daim aktual olaraq qalır. Lakin əmlakdan istifadə zamanı hüquqi münasibətlər təkcə icarə deyil, həmçinin idarəetməyə verilmə formasında da tətbiq edilir. Bu dəfə məhz əmlakın idarəçiliyə verilməsi ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.

 

Ətraflı