Vergiler.az

Müəlliflər

 

Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrdə 200.000 manatdan artıq olduqda, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmək üçün hansı müddətdə ərizə təqdim olunmalıdır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 155.1-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu

 

Ərinə məxsus mənzil vərəsəlik qaydasında arvada keçmişdir. Arvad həmin mənzildə 5 (beş) il ərzində qeydiyyatda olduğu halda,  bu mənzilin təqdim edilməsi zamanı hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Mülki Məcəllənin 225.1-ci maddəsinə görə, ərlə arvadın nikah dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah kontraktında və ya onlar arasındakı razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların ümumi mülkiyyətidir. Ailə Məcəlləsinin 32.1-ci maddəsinə əsasən, nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə

 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi zamanı hansı vergi öhdəliyi yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 104.1-ci maddəsinə əsasən, rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (mənfəət vergisindən azad edilən gəlirdən başqa) ilə VM-in X fəslində göstərilən gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir.

Ətraflı