Vergiler.az

Müəlliflər

 

Mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişindaşıma fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə tərəfindən vergi orqanına bəyannamə təqdim edilməlidirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 218.4.1-ci maddəsində qeyd edilmişdir ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin

 

Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalının artırılması məqsədilə pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması vergiyə cəlb olunurmu?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.10-cu maddəsinə əsasən, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan) malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əməkhaqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim

 

Qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan fiziki şəxsə ödənilən dividend Azərbaycanda vergiyə cəlb edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 97.1-ci maddəsinə görə, rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Dividend fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərinə aid edilir (VM, maddə 99.3.2).

Fiziki