Vergiler.azMüəlliflər

 

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin tikilən binalara görə hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 Vergi Məcəlləsinin (VM) 154.6-cı maddəsinə əsasən, aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmədən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV ödəyiciləri sayılırlar.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər (VM, maddə 218.1.3).

Ətraflı

 

Azərbaycan Respublikasının «Sığorta fəaliyyəti haqqında» 2007-ci il 25 dekabr tarixli Qanununun 5.2-ci maddəsinə əsasən, sığortaçılar, təkrarsığortaçılar, sığorta vasitəçiləri, aktuarilər, müstəqil auditorlar, müstəqil ekspertlər və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarıdır. Qanunun 82-ci maddəsində göstərilir ki, bu qanunun məqsədləri üçün sığorta agentləri və sığorta brokerləri sığorta vasitəçiləri hesab edilir.

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.14.7-ci maddəsində sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları, habelə bu əməliyyatlarla

 

Səyyar və ya kütləvi ticarət yerlərində malların avtomobildən satışı zamanı nəzarət-kassa aparatı tətbiq edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 16.1.8-ci maddəsinə əsasən, bu maddədə qeyd olunan fəaliyyət növləri istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir.

VM-in 16.1.8.25-ci maddəsində səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti nağd pul hesablaşmalarının