Vergiler.az

Müəlliflər

 

Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq idman federasiyası formasında yaradılmış ictimai birliyə verilən ianələr mənfəət vergisinə cəlb edilirmi?

 Vergi Məcəlləsinin 13.2.27-ci maddəsinə əsasən, qeyri-kommersiya fəaliyyəti - məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsidir, əks halda bu fəaliyyət kommersiya fəaliyyəti sayılır.

Vergi

 

Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsində qeyd olunan pensiyaçılara hansı şəxslər aid edilir?

 

Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsində qeyd edilmişdir ki, binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin, habelə pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 18 yanvar 2016-cı il tarixli Q-02 nömrəli qərarı ilə «Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası», həmçinin Kollegiyanın Q-03 nömrəli 03 fevral 2016-cı il tarixli qərarı ilə yeni «Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları» təsdiq edilmişdir. Hər iki Qayda köhnə (ənənəvi) hesablar planının tətbiqini praktik olaraq ləğv edir. Lakin müəssisələrin əksəriyyətində hələ də ikirəqəmli hesablar planından istifadə olunması prosesi davam edir. Burada çətinlik yarada biləcək əsas