Vergiler.az

Müəlliflər

 

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə elektron vergi hesab-fakturası ilə bərabər elektron qaimə-faktura da təqdim olunmalıdırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisi tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qay­dada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura verilməlidir. «Azərbaycan Respublikasının

 

Hüquqi şəxs ölkə daxilində özünə məxsus və fiziki şəxsdən icarəyə götürülmüş avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişindaşıma fəaliyyətini həyata keçirir. Daşıma fəaliyyətinə və icarəyə götürülmüş nəqliyyat vasitələrinə görə hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 124.1-ci maddəsinin müddəalarına görə, daşınan və daşınmaz əmlak üçün icarə haqqından gəlir bu Məcəllənin 13.2.16-cı maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan mənbəyindən əldə edildikdə ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi

 

ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə tərəfindən ay ərzində elektrik enerjisinə görə borcun hansı hissəsi nağd qaydada ödənilə bilər?

 «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü maddəsinə əsasən, bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği