Vergiler.az

Müəlliflər

 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan və Bakı şəhərində yerləşən turagent xidmətləri göstərən şirkətin qəbul etdiyi turistlər 7 günlük tur ərzində həm Bakı şəhərində, həm də digər regionlarda olurlar. Bu zaman şirkət əldə etdiyi gəlirdən sadələşdirilmiş vergini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə ödəməlidir?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 220.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi (VM-in  218.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyiciləri

 

Ticarət fəaliyyəti göstərən və 6 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçən müəssisə satdığı mallara görə ƏDV hesablamalıdırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 218.1.2-ci maddəsinə əsasən  vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər.

 

Benzinin, dizel yanacağının və maye qazın pərakəndə satışı zamanı  ƏDV hesablanarkən yol vergisi nəzərə alınmalıdırmı?

 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 14 yanvar 2015-ci il tarixli 2 nömrəli Qərarının 2.4-cü bəndinə əsasən, neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti yol vergisini topdansatış tariflərinə əlavə edib təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tariflərinə əlavə etməklə həyata keçirirlər. Həmin Qərarın 2.6-cı bəndində göstərilir ki, pərakəndə satış tariflərinə aksiz, ƏDV, təchizat