Vergiler.az

Müəlliflər

 

Elektron ticarət qaydasında qeyri-rezident şəxsdən mal alınarkən köçürülən məbləğə ƏDV hesablanırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş 169.1-ci maddəsinə əsasən, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu Məcəllənin 169.2-ci və ya 169.5-ci maddələrində adı çəkilən vergi agenti üçün xidmət göstərirsə və ya iş görürsə (o cümlədən elektron ticarət qaydasında Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel

 

Rezident müəssisə tərəfindən sərgidə nümayiş etdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasına müvəqqəti idxal olunan mallara görə ƏDV öhdəliyi yaranırmı?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 16.1.6-cı maddəsinə görə, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri, habelə mühasibat uçotu elektron formatda aparıldığı halda, özünün və filiallarının elektron daşıyıcılarında olan məlumatlara birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaratmaqla, həmin məlumatları vergi

 

İdman oyunları ilə əlaqədar xarici internet səhifələri vasitəsilə təşkil edilən mərc oyunlarının Azərbaycanda fəaliyyəti qanuni hesab edilirmi?

 Azərbaycan Respublikasının «Bədən tərbiyəsi və idman haqqında» 30 iyun 2009-cu il tarixli 847-IIIQ nömrəli Qanununun 53-1.2-ci bəndinə əsasən,  idman mərc oyunları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş hüquqi şəxs (idman mərc oyunlarının operatoru) tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 27 avqust tarixli 147