Vergiler.az

Müəlliflər

 

Xarici internet saytından proqram təminatı yüklənilən zaman bank tərəfindən alıcının kart hesabından ƏDV tutulurmu?

 

«Elektron ticarət haqqında» Qanunun 1.0.1-ci maddəsinə əsasən, elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi (o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsilə elektron kitabların, musiqinin, audio-video materialların, qrafik təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının yüklənməsi, reklamların yerləşdirilməsi, digər analoji iş və xidmətlər) üzrə həyata keçirilən

 

Hüquqi şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan fiziki şəxslərdən daşınmaz əmlakı icarəyə götürərək, həmin əmlakı vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan digər fiziki şəxslərə icarəyə verdiyi halda, mənfəət vergisi və ya ödəmə mənbəyində tutulan vergi üzrə hansı öhdəlikləri yaranır?

 

Vergi Məcəlləsinin 124.1-ci maddəsinə əsasən, daşınan və daşınmaz əmlak üçün icarə haqqından, həmçinin rezidentin və ya qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və təqdim edilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmayan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan fiziki şəxsdən mallar alınarkən hesablaşmalar üzrə ödənişlər nağd qaydada aparıla bilərmi?

 

«Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 3.3-cü maddəsinə əsasən, həmin Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV