Vergiler.az

Müəlliflər

 

Azərbaycan Respublikasının «Sığorta fəaliyyəti haqqında» 2007-ci il 25 dekabr tarixli Qanununun 5.2-ci maddəsinə əsasən, sığortaçılar, təkrarsığortaçılar, sığorta vasitəçiləri, aktuarilər, müstəqil auditorlar, müstəqil ekspertlər və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarıdır. Qanunun 82-ci maddəsində göstərilir ki, bu qanunun məqsədləri üçün sığorta agentləri və sığorta brokerləri sığorta vasitəçiləri hesab edilir.

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.14.7-ci maddəsində sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları, habelə bu əməliyyatlarla

 

Səyyar və ya kütləvi ticarət yerlərində malların avtomobildən satışı zamanı nəzarət-kassa aparatı tətbiq edilirmi?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 16.1.8-ci maddəsinə əsasən, bu maddədə qeyd olunan fəaliyyət növləri istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir.

VM-in 16.1.8.25-ci maddəsində səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti nağd pul hesablaşmalarının

 

Hüquqi şəxs tərəfindən icarəyə götürülmüş dövlət torpaqlarına görə torpaq vergisi və icarə haqqı kim tərəfindən ödənilməlidir?

 Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Məcəllənin 205-ci maddəsinə uyğun olaraq, fiziki şəxslərin və müəssisələrin Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri torpaq vergisinin vergitutma obyekti sayılır. 208.6-cı maddəyə görə, müəssisələrin torpaq