Vergiler.az

Müəlliflər


Rezident müəssisənin ona göstərilən xidmətlərlə bağlı Andorrada təsis edilmiş şirkətə etdiyi ödənişlər ödəmə mənbəyində hansı vergilərə cəlb olunur?

Vergi Məcəlləsinin (VM) 13.2.16.14-1-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 128-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid


İşçilərin və onların ailə üzvlərinin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün müəssisənin balansında olan so­sial obyektə görə hesablanan amortizasiya ayır­maları gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

Vergi Məcəlləsinin (VM) 108-ci maddəsinə əsasən VM-in X fəslinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Ətraflı

 

Birinci qrup əlil olan fiziki şəxsin oğlunun muzdlu işlə əlaqədar əməkhaqqı gəlir vergisindən azaddırmı?

Fiziki şəxslərə münasibətdə gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər Vergi Məcəlləsinin (VM) 102-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir. 

Birinci və ikinci qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa) əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəlirləri 200 manat məbləğində azaldılır (VM, maddə 102.3).