Vergiler.az

Qəzet arxivi / Qəzet4

25.04.12. № 15 0.244 MB
A.NƏBİYEVA Yararsız pulları atmayın! 0 MB
AYTƏN Pensiya kartlarının verilməsi banklar tərəfindən həyata keçiriləcək 0 MB
Arzu İBRAHİMOVA POS-terminalların quraşdırılması uğurla davam etdirilir 0 MB
Arzu Hacıyeva: Bir sıra hallarda cərimə və sanksiyalar ödəyicini stimullaşdırmağa xidmət edir 0 MB
Mahəddin Namazov: Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər nəzərdə tutulur 0 MB
Mixail Orlov: Transfert qiymətlərinə yeni nəzarət mexanizmləri hazırlanmalıdır 0 MB
Natiq Şirinov: Nağd ödənişlərin minimuma endirilməsi dövlətin qarşıya qoyduğu prioritet məqsədlərdən biridir 0 MB
Nuran Kərimov: Səmərəli vergi siyasəti rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatı inkişaf etdirir 0 MB
Cəmil Əlizadə: Vergi güzəştlərinin sayı azaldılmalıdır 0 MB
Arif Quliyev: Nağd ödəmələrlə bağlı bir sıra qadağanedici və cəza tədbirləri tətbiq edilməlidir 0 MB
Zaur Fətizadə: Vergi ödəyicilərinə xidmətin əhatə dairəsi və keyfiyyəti yüksəldilib 0 MB
Ziyad Səmədzadə: Vergilərin həcminin ilbəil artması ölkəmizdə güclü maliyyə bazasının formalaşmasına şərait yaradır 0 MB
Azərbaycanda vergitutma: Yeni vergi mədəniyyəti naminə» 0 MB
A.İBRAHİMOVA Elektron audit təlimçiləri üçün treninq 0 MB
Arzu İBRAHİMOVA «Hökumət ödənişləri portalı» yaradılır 0 MB
Rəşad SADIQOV Elektron xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənir 0 MB
Elbrus CƏFƏRLİ Azərbaycan üçün beynəlxalq investisiya reytinqi… 0 MB
Nağdsız hesablaşmalarla bağlı birgə fəaliyyət gücləndirilir 0 MB
Rəşad SADIQOV Parlament bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər etmişdir 0 MB
Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir 0 MB
Rakurs 0 MB
MMC-nin adının dəyişdirilməsi 0 MB
Mühasib 0 MB
Xilaskar «spagetti» 0 MB
Arı yaddaşı 0 MB
Körpələrin sağlamlığına diqqət 0 MB
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü 0 MB
Naftalan 0 MB
Klassisizm rəssamlığı 0 MB