Vergiler.az

Müdriklər deyib ki...

 

«Ən güclü və ən ağıllı deyil, dəyişikliklərə

ən yaxşı uyğunlaşmağı bacaran həyatda qalır».

Çarlz Darvin (1809-1882)