Vergiler.az

Müd­rik­lər deyib ki...

 

 

   «Başqaları yazdıqları kitablarla öyünür,

 

mənsə oxuduqlarımla».

 

Xorxe Luis Baorxes (1899-1986)